WALCHtQkN VOORM HltUW-WALCULRtM YBAACT UW/TUIM gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Bericht uit de Walcheren Barracks Ooggetuigen in Veere, Vlissingen en Middelburg Struikelstenen Monumenten op de Sloedam 48e jaargang nummer 4 oktober 2019 w De Wete WALCHEREN JAAR BEVRIJD Stkhtlrvg „HltuwWjkKtnn" be.ard.riiMj van Wakh.r«nj wtl.Hrt Noardilrul 66 Middelburg, Giro 3713», T*l. 2840, Bankiers.: InUiW-Benk KV mopi

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 1