8STE INTERNATIONALE SCHELDEBEKER ZWEMWEDSTRIJD Vf5 8Vs ZEEUWSCHE ZWEMKRING AFDEELING VAN DEN NEDERL. ZWEMBOND Secretariaat: Paul Krugerstraat 60 Vlissingen PRIJS 5 CENT ZATERDAG 15 JULI 1939 TUD De Scheldebeker werd gewonnen uur min. sec. 1930 23 Aug. Mej. Y. LAUWEREINS, Ostende (B.) 2 11 4 Vs 1931 29 Aug. Dhr. F. J. A. KUIPER, Amsterdam, 2 37 1932 16 Juli Dhr. J. STENDER, Hilversum, 1 40 8 1933 8 Juli Dhr. E. H. TEMME, Londen, 1 47 9 4/s 1934 14 Juli Dhr. J. STENDER, Hilversum, 1 28 1936 18 Juli Mr. C. T. DEANE, Londen, 1 1 52VS 1937 10 Juli Mr. C. T. DEANE, Londen, 1 11 43 Beker uitgeloofd door Dr. A. STAVERMAN, voor Dames 1933 8 Juli Mej. M .OLSEN, Rotterdam, 2 8 38Vs 1934 14 Juli Mej. M. OLSEN, Rotterdam, 1 42 364/s Zilveren schaa I uitgeloofd door Dr. A. STAVERMAN, voor Dames 1936 10 Juli Mej. N. ROELANTS, Rotterdam, 1 17 8 1937 10 Juli Mej. JENNY KASTEIN, Amsterdam, 1 24 9 TOELICHTING BIJ ACHTERSTAAND ZEEKAARTJE. Omstreeks half één zullen de zwemmers(sters) vanuit de jollen ter hoogte van den vuurtoren van Nieuwe Sluis (vak A) starten op het startschot van een marine-vaartuig. In hoofdzaak zullen de zwem- mers(sters), die ,,voor" liggen, worden geobserveerd door dit marinevaartuig, dat door middel van vlaggeseinen het verloop van den wedstrijd bericht aan waarneempost II (Frans Naerebout). Deze post geeft telefonisch de mededeelingen door aan waarneempost I (Badpaviljoen) en III (De Ruyter). Bijv. No. 3 Vak K, wordt op een zwart bord geschreven, zoodat het publiek, daar de eerste zwemmer(s) regelmatig geseind worden, de route daarvan kunnen aanteekenen en ook den tijd kunnen con troleeren. Radiografisch worden dooreen marinevaartuig uitvoeriger berichten via het Wachtschip en telefoon aan den waarneempost I (Badpaviljoen) geseind, die deze berichten per Radioversterker zal aankondigen. Elk vakje is IA Km2.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 8