5 Ook Han Boomsma (1901-1981) uit Mid- delharnis, lid van ZIAN uit Den Haag, doet evenals in 1937 en in 1938 dit jaar weer mee. Hij ging ook al van start in de eerste twee Scheldebekerwedstrijden, in 1930 en 1931. Volgens het clubblad van ZIAN is Han "still going strong". Schoolslagzwemster Jenny Kastein (1913 2000), meervoudig Nederlands kampioene en wereldrecordhoudster op de 400 en 500 Legendarische wedstrijden Scheldebekerwedstrijden zijn legendari sche zwemwedstrijden die in de periode 1930-1966 werden gehouden over de monding van de Westerschelde. Er zijn 22 wedstrijden om de Scheldebeker ge weest; de laatste, in 1966, vond plaats in het Veerse Meer. Vijfmaal moest de wedstrijd worden afgelast vanwege ongunstige weer- en zwemcondities. In 1935 konden de deelnemers onverrichter zake terug naar huis. Voor de vier edities daarna had het draaiboek daarin voor zien en kon het hele spul worden verkast naar Middelburg voor een alternatieve kanaalrace van vijf kilometer naar Vlis- singen. Dat gebeurde in 1938, 1947, 1957 en 1965. Ieder van de twintig geselecteerde deel nemers kreeg een roeiboot ter beveili ging toegewezen. Meestal werd er vanuit deze bootjes gestart voor de vuurtoren van Nieuwesluis. De deelnemers moes ten zelf hun zwemroute naar de finish in Vlissingen bepalen. Aanwijzingen vanuit de begeleidende roeiboten mochten niet worden gegeven. Hoewel de afstand hemelsbreed ongeveer 4700 meter is, werd vaak zesenhalf tot zeven kilometer afgelegd, gedwongen door de dwars op de zwemrichting staande getijstromen. Gewoonlijk werd er zo'n 15 a 20 minuten voor hoogwater gestart. Eerst werden de zwemmers dan nog met de staande vloedstroom oostwaarts de rivier in ge- duwd, maar tijdens de kentering werd de eigenlijke oversteek gemaakt. Ten slotte werd, profiterend van de opkomende ebstroom, voorlangs de boulevard het laatste stuk naar de finish op het Bad- strand afgelegd. De organisatie achter de wedstrijd was ongekend. In het Scheldecomité hadden vrijwel alle grote namen uit het maat schappelijke en maritieme leven van Vlissingen zitting. Via hen kon men be schikken over het benodigde materieel, vaartuigen, deskundigheid en manschap pen. Op de wedstrijddag zelf was er 350 tot 400 man in touw. Half Vlissingen liep uit om het spektakel te aanschouwen wanneer de deelnemers hun laatste 1500 meter voorlangs de boulevard aflegden. Een mooier podium kon men zich niet wensen. Op de deelnemerslijsten van de Schel- debekerwedstrijd komen de namen voor van vele grootheden uit de Nederlandse zwemhistorie, ook van een aantal uit Engeland en België: Europese en we reldkampioenen, wereldrecordhouders, Olympiagangers, bedwingers van Het Kanaal en succesvolle professionele marathonzwemmers. Door de sterk wisselende natuurele menten was elke Scheldebekerwedstrijd anders. Avontuur, uitdaging, heroïek en drama kenmerkten deze unieke, histori sche zwemklassieker.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 7