4 >'vj& Toeschouwers bij de Scheldebekerwedstrijd Breskens-Vlissingen op de boulevard in Vlis- singen, 11 juli 1953. (Fotocollectie Gemeente archief Vlissingen, foto Dert, FA 2963) uitgenodigd te zien voor de prijsuitreiking." De brief eindigde met de zinsnede dat de bond erop vertrouwde "dat U van een en ander goede nota zult nemen en aan de uitvoering van het voorgestelde gevolg zult geven". Het Scheldebekercomité heeft zich kenne lijk vrij gemakkelijk geschikt naar de eisen van de ZZK. Dit jaar vindt er ook voor het eerst een afdracht van 5 cent per deelne mer aan de KNZB plaats. De deelnemers Via bemiddeling van J. Noest, de vertegen woordiger van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland in Londen, doen drie gerenom meerde Londense zwemmers mee: - Cecil Deane (1917-1942), de Scheldebe- kerwinnaar van 1936 en 1937 en de snel ste in de alternatieve kanaalrace Middel- burg-Vlissingen van 1938, lid van Pinguin Swimming Club. - F.G. Potts, lid van de Otter Swimming Club, in 1938 vierde in de kanaalwedstrijd. In de laatste, zware zeezwemrace naar het Engelse eiland Wight (ca. 15 km) is hij derde geworden. - Frederick Gill van de Leander Swimming Club. De 33-jarige Jan Stender (1906-1989) uit Hilversum is ook weer van de partij. Hij zal voor de achtste keer aan de oversteek beginnen. In antwoord op de persoonlijke invitatie schreef hij: "Vanzelfsprekend ben ik deelnemer. Ik hoop dat het dit jaar een echte Scheldewedstrijd wordt en geen kanaalwedstrijd. Met het klimmen der jaren behoeft men van mij geen overwinning meer te verwachten. Ik hoop echter een record te vestigen wat betreft het aantal malen dat ik zal deelnemen."

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 6