64 'Veere daar moest je geweest zijn' In Museum Veere is momenteel de ten toonstelling 'Veere daar moest je geweest zijn' te zien. Tijdens de twintigste eeuw was Veere een ware kunstenaarskolonie. Talloze beeldend kunstenaars woonden en werkten in het havenstadje. De ondertitel van de tentoonstelling is dan ook 'Veere als A.J. van Dijck, Grote Kerk Veere. (foto Muse um Veere) nationale en internationale kunstenaarsko lonie 1892-1992'. In de Schotse Huizen en in het stadhuis is een selectie te zien van het werk van deze kunstenaars, samenge steld door gastconservator Joost Bakker. Niet voor niets is Veere een van de meest geschilderde steden in de Lage Landen. De eerste kunstschilder was de uit Delft afkomstige tekenleraar Bernard Plas- schaert; hij vestigde zich in december 1892 met zijn gezin in het Werfhuis in Veere. De laatste beeldend kunstenaar uit de oude, 'oorspronkelijke' Veerse kunstenaarskolo nie was Sarika Góth (1900-1992). Zij over- leed in haar huis De Goutsbloeme aan de Markt. Tussen de komst van Bernard Plas- schaert en het overlijden van Sarika Góth woonden, werkten en bezochten meer dan duizend beeldend kunstenaars het pittores ke stadje. Veere was merkwaardig genoeg als ultieme schildersplek bekender in het buitenland dan in Nederland. "Veere daar moest je geweest zijn" was het internatio nale credo tijdens het interbellum, de bloei tijd van Veere als kunstenaarskolonie. Eigenlijk moet u ook in Veere geweest zijn. De tentoonstelling loopt tot 24 november 2019. Het museum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Geschiedenis online Ruim 300 duizend pagina's geschiedenis van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn vanaf februari 2019 online in te zien. Dat is het resultaat van de conservering, digitalisering en on line publicatie van tweehonderd jaar Ge nootschapsgeschiedenis. Gedigitaliseerd werden het archief van het Zeeuws Ge nootschap over de periode 1769-1969 en de handschriftencollectie met documenten uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw. Het Zeeuws Archief was verant woordelijk voor de projectcoördinatie en de uitvoering. In het bijna drie jaar durende project werd in totaal 42 meter archief en handschriften gedigitaliseerd. Zo'n 154 duizend scans of ruim 300 duizend pagina's zijn nu online in te zien in de inventaris van het archief en de inventaris van de handschriften verzameling van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) via de website van het Zeeuws Archief.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 66