63 deze wijk ongedaan te maken. Daar wor den nu opnieuw plannen voor gesmeed. Het gaat om maar liefst 222 zogeheten Paul Briëtwoningen, vernoemd naar de architect die ze destijds ontwierp. Eigenaar is de woningcorporatie Woongoed Middel burg die in Middelburg en omgeving ruim zesduizend woningen verhuurt. Enkele ja- zijn. Dat leidde tot veel commotie. De Initi atiefgroep 't Zand lanceerde op 21 mei een manifest waarin ze zich fel uitspreekt tegen eventuele afbraak van woningen in de wijk en kondigde aan vóór 24 juni een advies te zullen uitbrengen. Een aantal organisaties, waaronder de Huurdersvereniging Middel burg en diverse wijkteams, hebben hun ren geleden is onder regie van Woongoed de wijk Nieuw-Middelburg op voorbeeldige wijze gerenoveerd en het leek er aanvan kelijk op dat er ook iets dergelijks met de Paul Briëtwoningen zou gebeuren. Woon goed nam architect Ineke Hulshof opnieuw in de arm en er werden drie scenario's voor de aanpak van de wijk uitgewerkt. De be woners organiseerden zich inmiddels in de Initiatiefgroep 't Zand. Definitieve plannen zijn er nog niet. Die worden pas in het najaar verwacht. Maar in mei liet Woongoed Middelburg via de pers weten dat er aan afbraak van het grootste deel van de woning niet te ontkomen zal Baarsjesstraat, Middelburg 2019. (foto Mieke Meijer) bijval betuigd. Ook in het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren is de drei gende afbraak van dit bijzondere wijkje aan de orde geweest, want de unieke architec tuur moet beschermd worden. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij daar in De Wete over berichten. Wie wat sneller op de hoogte wil worden gesteld, kan zich aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief van de Initiatiefgroep 't Zand: delftseschooltzand@gmail.com.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 65