62 Jan Vader, die oorspronkelijk wagenmaker was, heeft de laatste twintig jaar van zijn leven doorgebracht met het te boek stellen van jeugdherinneringen, met een speci ale voorkeur voor zeden en gebruiken. Een bloemlezing daarvan verscheen in het bundeltje Oud Walcheren (1950). Als uitgaven van het Nederlands Openlucht museum verschenen De Wagenmakerij op Walcheren (1961) en Een Oud-Walcherse boerderij (1963). Het grootste deel van zijn werk verscheen in Nederlands Volks leven (1962-1965). Vooral voor de jaren 1880-1900 is Vaders werk een rijke bron voor onze kennis van het volksleven op Walcheren. In 1982 werd van hem door onze kring nog 'k Gaen ik 'n stikje schrieve uitgegeven. Frans van den Driest is een groot Jan Va- derkenner. Enkele decennia geleden foto kopieerde hij een aantal schriftjes waaruit hij jarenlang publiceerde in De Wete. Vanaf april 1990 verschenen zo een stuk of veer tig 'Vadertjes'. Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren is heel dankbaar voor deze schenking. Voorlopig heeft Frans zich er over ontfermd. Het is een mer a boire, dus wie weet... Tiny Polderman, voorzitter Oostkerk weer open Er zijn weer rondleidingen in de Oostkerk in Middelburg. Toen de kerk verkocht werd, leek het er even op dat het met de rond leidingen in dit bijzondere gebouw gedaan zou zijn. Op woensdag, donderdag, vrijdag en zater dag beginnen de rondleidingen om 11.30, 13.15, 14.30 en 15.45 uur. U gaat dan ook naar boven, de koepel (lantaarn) in. De prijs is 4 euro, kinderen betalen de helft. Beneden kunt u gratis rondkijken in de kerk. In de maanden juli en augustus is er een gratis orgelconcert tussen 12.30 en 13,00 uur. Op de eerste zondag van de maand (Kunst- en Cultuurroute) is de kerk ook open. Het bovenstaande geldt tot eind augustus. Er is een kans dat de openstelling wordt verlengd tot eind oktober, maar daarover kan nu nog niets gezegd worden. Renovatie of afbraak? In de driehoek Poelendaeleweg, De Ruy- terstraat, Oude Koudekerkseweg in Middel burg staat een uniek wijkje. Het is gebouwd tijdens de oorlog en kwam bij de inundatie in 1944 meteen onder water te staan. De gebroeders Antheunisse vertellen hierover in hun conference 'Huurders Lief en Leed' (zie De Wete nr. 2, april 2019). Het is, on danks verschillende renovatierondes, nooit gelukt om de gevolgen van 'het water' in De schriftjes van Jan Vader. (foto Tiny Polder man)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 64