60 Woensdag 16 oktober 2019 'Zinnige beelden. Beelden met zin' Lezing over Jacob Cats Jacob Cats (1577-1660) moet een druk leven hebben gehad. Hij was jurist, ad vocaat, grootgrondbezitter, politicus en staatsman. In Middelburg had hij een praktijk als (stads)advocaat, aanvankelijk in processen rond de kaapvaart en later in geschillen over de eigendomsrechten van gronden. Vanuit deze positie kon hij zelf complete polders verwerven, vooral in het door de oorlog geteisterde Zeeuws-Vlaan- deren. Tot 1623 was hij stadspensionaris. In dat jaar kreeg hij dezelfde functie in Dor drecht en vertrok hij voorgoed uit Zeeland. Naast al zijn drukke werkzaamheden vond hij ook tijd om te schrijven en te dichten. Zijn gedichten waren vaak bedoeld als eenvoudige en humoristische levensles sen. Zijn werken waren in de zeventiende eeuw buitengewoon populair. Naast de Statenbijbel hadden veel mensen een of meerdere van de "wercken" van Cats op de schoorsteenmantel staan. Jacob Cats sloot aan bij een gewild genre in de zeventiende eeuw: het emblemata boek, een boek met op iedere pagina een motto met een bijbehorende afbeelding en een tekst, veelal op rijm. Zijn beroemde emblemataboek Sinne- en minnebeelden is daar een prachtig voorbeeld van. Het bevat illustraties in de vorm van gravures van de kunstenaar Adriaen van de Venne, die lange tijd in Middelburg woonde. Jacob Cats woonde in Den Haag toen hij in 1603 een betrekking kreeg als stadsadvo caat in Middelburg. Hij kocht hier een huis in de Noordstraat en enige tijd daarna het buiten Munnikenhof in Grijpskerke. Gedu rende het Twaalfjarig Bestand, vanaf 1609, kocht hij op vrij grote schaal gronden aan. Ook rond de Munnikenhof kocht hij land. Hij liet er een boerderij bouwen die er nog steeds staat en dienst doet als recreatie boerderij. Jaap Clement, kunstenaar en docent uit Waterlandkerkje, houdt voor ons een le zing over Jacob Cats met de titel 'Zinnige beelden. Beelden met zin'. De lezing gaat niet alleen over Cats en zijn levenslessen, maar ook over de emblemataboeken. Deze boeken blijken een grote inspiratiebron geweest te zijn voor de schilderkunst en de schilders uit de zeventiende eeuw, met name voor Johannes Vermeer en Jan Steen. Zinnen bij beelden, praatjes bij plaatjes... Woensdag 16 oktober 2019. Betje Wolff Auditorium Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Leden en één introducé gratis, op vertoon ledenpas. Niet-leden 2,-. Jacob Cats, schilderij Michiel Jansz van Miere- velt, 1634. (wikipedia)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 62