58 voltrok, kenmerkte zich door grote aan tallen doden en gewonden: men spreekt wel van negenenhalf miljoen doden en bijna achttien miljoen gewonden. Het bekendst werd de strijd om het west front. De Duitsers probeerden via België snel naar de Franse hoofdstad Parijs op te rukken, maar hun opmars werd ge- of granaatscherven. De ultieme kwetsbaar heid van het menselijk lichaam voor de 'wonderen' der techniek werd hier op over tuigende wijze aangetoond: de oorlog was een vernietigingsmachine geworden. De verkwisting van jongemannenlevens was enorm. Terwijl al geruime tijd duidelijk was dat de strijd uitzichtloos was, wisten de fantasieloze generaals geen andere strate gie te bedenken; telkens opnieuw besloten ze tot aanvallen die leidden tot verlies van talloze jonge levens. In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in veel andere landen, wordt de rode papa verbloem, de poppy, nog altijd gezien als symbool voor zinloze oorlogsvoering. De poppy bloeide destijds veelvuldig op de slagvelden van Vlaanderen. De mooie stad Ieper werd in puin ge schoten en ook het glooiende landschap Lakenhal en Belfort in leper. (wikipdia) stuit door een geallieerde troepenmacht en beide partijen verschansten zich in loopgraven. Bij de slagen die vanuit die loopgraven werden geleverd vielen mede zoveel slachtoffers omdat er voor het eerst in de geschiedenis op grote schaal gifgas werd ingezet. De meeste soldaten die sneuvelden kregen de vijand nooit in het vizier. Ze stikten in het mosterdgas, of werden neergemaaid door mitrailleurvuur

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 60