Activiteiten H<W 57 tot de uitspraak niet meer op Walcheren vertonen. Uitstel van straf en verbanning uit Walche ren dwongen Cornelis weer voor de WIC te gaan werken. Hij meldde zich op het kantoor van de WIC in Middelburg en bood aan mee te gaan naar de Wilde Kust (de kust van Guyana en een deel van Brazilië). De steden Middelburg, Veere en Vlissingen hadden gezamenlijk het plan opgevat daar een kolonie te stichten. Cornelis werd door de WIC aangenomen als commandeur en was verantwoordelijk voor het maken van kaarten en het aanleggen van fortificaties. Op 2 februari 1658 vertrok hij met het schip de Johannes richting Guyana, zijn vrouw en kinderen bleven achter. Aan de oever van de rivier de Pomeroon werd een kolo nie gesticht waar slaven uit Afrika het werk op de plantages deden. Het stadsbestuur van Middelburg ontving van Cornelis al in augustus 1658 een aantal door hem gete kende kaarten van de verschillende rivie ren aan de kust van Guyana. In een brief van 6 oktober 1660 uit fort Kijck Overal (Guyana) waarin verslag werd gedaan van de kolonie, werd ook vermeld dat Cornelis Goliath bij Cumana (in huidig Venezuela) was overleden. Cornelis' vrouw Margareta eiste van de WIC in Middelburg het loon van haar man op. Behalve dat ontving zij ook enkele persoonlijke spullen van Cornelis: een gouden tandenstoker, een zilveren bel en een ijsbekken. Cornelis bleek ook zelf een plantage en slaven gehad te hebben. Zijn vrouw verzocht de WIC haar mans "vaste goederen, soo slaven, meubelaire als an ders" te mogen verkopen. In 1674 zocht de zoon van Cornelis en Margareta, Sebastiaan, genoegdoening voor zijn vader. De tekst op de grafsteen van de door zijn vader gedode Floris Wil- lemsz Roose werd aangepast. Margareta, de vrouw van Cornelis, over leed in 1689 in Middelburg. Met recht kan gezegd worden dat Cornelis Goliath geleefd heeft als een kat met ne gen levens en bovendien prachtige kaarten heeft getekend. Frans van den Driest Zaterdag 28 september 2019 Buitenheemse excursie: leper Onze buitenheemse excursie gaat dit jaar naar leper. Ruim honderd jaar geleden kwam er een einde aan de Eerste Wereld oorlog en we brengen graag de geschie denis van die 'Groote Oorlog' onder uw aandacht. Directe aanleiding tot de oorlog was de moord op Franz Ferdinand, de kroonprins van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, op 28 juni 1914 in Sarajevo. De jarenlang voortwoekerende spanning en wedijver tussen de Europese grootmachten kwam hiermee tot een ontlading en verspreidde zich via de koloniën over de hele wereld. De vier jaar durende oorlog die zich voor een belangrijk deel in en om loopgraven

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 59