55 Nassau-Siegen, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië. Cornelis stuurde hem brieven en een gedetailleerde plattegrond van de stad Algiers, waarbij de nadruk lag op de versterkingen van de stad. Na zijn vrijlating in 1643 keerde hij terug naar Schiedam. Een jaar later trouwde hij in Rotterdam met Margareta Droochbroots. In april 1645 ging hij als kapitein op het schip de Oranjeboom met veertig soldaten naar Brazilië omdat de Portugezen van plan waren Mauritsstad op de Nederlanders te veroveren. In september kwam hij daar aan om in februari 1646 weer koers te zetten naar de Republiek met in het ruim 241.250 pond "brasilienhout". (Na het raspen van het hout maakte men een aftreksel. Dit leverde een kleurstof op voor de verfindus- Stadsplattegrond van Middelburg van Cornelis Goliath (met opstanden der huizen). Oor spronkelijk uit 1657, bijgewerkt in 1688 en ook uitgegeven in de Cronyk van Zeeland van M. Smallegange. (Zeeuws Archief, Zelandia Illus- trata I, inv.nr. 312) trie.) Behalve hout lagen in het ruim 120 kisten met suiker. Op 22 maart 1648 komt Cornelis voor het eerst voor in de Zeeuwse bronnen en wel in Domburg. Hij betaalde 200 gulden, waarschijnlijk voor het ambt van baljuw. Binnen het stadsbestuur werd hij belast met de rechtspraak. In hetzelfde jaar werd de ambachtsheerlijkheid Domburg door stadhouder Willem II verkocht aan de stad Middelburg. Naar aanleiding van deze

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 57