53 In 1961 kwam het ministerie van Binnen landse Zaken met een folder, Wenken voor de Bescherming van Uw Gezin en Uzelf. Hierin werd dringend geadviseerd in huis een schuilplaats in te richten voor het geval dat. Het liefst in een kelder, en als die er niet was dan maar onder de trap, en als er helemaal niks was dan kon met slaapgelegenheid en zelfs een lucht behandelingsinstallatie. De afmetingen van zo'n onderkomen waren 4,2 x 2,1 meter. Een voorbeeld van zo'n bunker is te vinden bij de luchtwachttoren in Westerschouwen. Vanuit deze bunker stond men in verbin ding met de Commandokring Zeeland-A in Goes. men nog altijd onder het schrijfbureau gaan zitten en de bom over zich heen laten komen. De hele folder ademde de sfeer van geruststelling: dat een atoom bom wel heel erg is, maar dat men zich met een paar eenvoudige maatregelen toch aardig zou kunnen beschermen. Na het opheffen van de militaire organisa tie Luchtwachtdienst in 1964 werden een groot aantal luchtwachttorens overgedra gen aan de BB. De torens werden ingericht als stationaire meetpost voor de ABC- dienst. Ter bescherming van het aanwezige personeel en de langere verblijfsperiode werden kleine ondergrondse onderkomens voor vier personen bij de torens gebouwd Dan de Bruijn had bij zijn lezing een tafel in gericht met allerhande voorwerpen en voorlich tingsmateriaal uit de tijd van de Koude Oorlog. (foto Ida Doorenweerd) Vanaf de jaren zeventig werd er voortdu rend bezuinigd op de BB. Op 7 december 1981 deelde de minister van Binnenlandse Zaken mee dat de BB geleidelijk en ge faseerd zou worden opgedoekt. Formeel werd de BB op 11 juni 1986 opgeheven. De taken werden overgedragen aan onder andere de brandweer en het Rode Kruis. Frans van den Driest

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 55