Bijeenkomsten H<W 50 De Koude Oorlog Op woensdag 20 maart hield Dan de Bruijn, werkzaam bij de Veiligheidsregio Zeeland, voor zestig aanwezigen een boei ende lezing over de Koude Oorlog (1945 1991). In deze oorlog was sprake van een gewapende vrede tussen de kapitalistisohe en communistische landen. De kapitalisti- Dan de Bruijn. (foto Ida Doorenweerd) sche landen, met de Verenigde Staten als aanvoerder, stonden tegenover de commu nistische met de Sovjet-Unie als leider. In 1949 werd de Noord-Atlantische Ver dragsorganisatie (NAVO) opgerioht, waarin de Verenigde Staten met de kapitalistisohe landen in Europa afspraken elkaar militair te steunen bij een aanval op een van de lidstaten. Zes jaar later richtte de Sovjet Unie als tegenhanger van de NAVO het Warschaupact op. De hoogoplopende spanningen tussen de twee machtsblokken gingen niet aan ons land voorbij. Ook Nederland nam een aan tal maatregelen. Korps Luchtwachtdienst. Een van die maatregelen was de oprichting van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) in 1950. Het was zijn taak vijandelijke vliegtuigen die in het Nederlandse luchtruim tot een hoogte van 5.000 voet (1.500 meter) vlogen, te signaleren en te melden. In die tijd lukte het met de bestaande radar niet laag over komende vliegtuigen te signaleren. Een net van 276 luchtwachtposten lag over Nederland verspreid. Ze waren te onderscheiden in: posten op bestaande gebouwen, zoals torens, molens en in dustriële gebouwen, en posten op torens die daarvoor speciaal gebouwd werden. De speciaal gebouwde torens waren door de Genie ontworpen en werden door N.V. Raatbouw gefabriceerd. Ze bestonden uit betonnen elementen waarvan in snel tem po een toren kon worden gebouwd. Een luchtwachtpost werd bezet door twee man, waarvan er een door middel van een koptelefoon met mondmicrofoon constant met de andere posten en de centrale in verbinding stond. De luchtwachters be schikten over een instrument waarop een landkaart was aangebracht van de om geving met daarop alle oriëntatiepunten in het terrein. De kaart werd door cirkels en graden verdeeld. Aan de poot was een roterend statief met een verrekijker, vizier en aanwijsarm gemonteerd. Wanneer door de luchtwachters een vliegtuig door de kijker werd gevolgd, kon de verbindings man op de kaart de gegevens aflezen en doorgeven. Een luchtwachtpost stond in contact met twee of drie andere posten in

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 52