Bij dit nummer H<W 2 Wie rond 1500 door de havenbuurten van Arnemuiden, Middelburg, Veere of Vlissin- gen wandelde moet zich hebben verbaasd over de vele talen die daar gesproken werden. Hier passagierden matrozen, kooplieden en vrachtvaarders uit landen als Spanje, Portugal, Engeland, Schotland, Duitsland, Frankrijk, Italië. Hun schepen la gen op de toenmaals beroemde Walcherse rede, een natuurlijke baai waar zeesche pen in de luwte voor anker konden gaan. Deze rede lag ten oosten van Arnemuiden waar later de Middelburgsche Polder en de Nieuwerkerkepolder werden aangelegd en waar nu de snelweg A58 doorheen loopt. Zouden automobilisten die daar met een vaartje van 130 kilometer overheen denderen weten dat dit ooit het maritieme middelpunt van Europa was? Een groot deel van de export uit Antwerpen en Brug ge liep in die tijd via de Walcherse rede waar de goederen werden overgeladen op grote zeeschepen. Ook de Hollandse steden gebruikten de Walcherse havenste den als uitvoerhaven voor goederen naar Zuid-Europa. Walcheren was voor de Lage Landen een venster op Europa. Met de Europese verkiezingen van 23 mei nog vers in het geheugen kan gesteld wor den dat Walcheren een Europees bolwerk is. Hier kunnen sporen van tweeduizend jaar geschiedenis met de rest van Europa worden gevonden. Romeinen, Vikingen, Vlamingen, Spanjaarden, Fransen en Duit sers kwamen hier als indringers. Schotten en Engelsen als handelaars. In de laatste twee eeuwen vinden badgasten van overal vandaan de Walcherse kust om zich te ontspannen. Al die vreemdelingen brach ten hun eigen gewoontes mee en soms bouwden ze versterkingen, pakhuizen of vakantievilla's. De versterkingen zijn nog altijd te vinden in de vorm van vluchtbur- gen, vliedbergen, stedelijke vestingwerken en restanten van de Atlantikwall. De grote, ronde vluchtburgen van Middelburg, Dom burg en Souburg die in de negende eeuw werden opgeworpen hebben gediend om invallen van de Noormannen te weerstaan. Waarschijnlijk hebben de Denen de bouw van dergelijke burgen gekopieerd uit onze streken. Je zou dus met recht kunnen stel len dat de positieve instelling van de Wal- chenaren ten opzichte van Europa diepe wortels heeft. De combinatie Walcheren en Europa is vaak een thema in geschiedenisboeken en ook in De Wete staan nu en dan bijdragen met een Europees tintje. Het volgende nummer, dat in oktober 2019 verschijnt, is zelfs helemaal gewijd aan de rol die Walcheren heeft gespeeld in de strijd voor de vrijheid van Europa. In dit nummer be schrijft Piet Schop de organisatie van de internationale Scheldebekerzwemwedstrijd in Vlissingen in 1939. Jan Moekotte onder zocht hoe in de jaren zestig in Vlissingen de opzet van een Japanse autofabriek mislukte. De geheimen van een Westkap- pels mannenpak worden door Leo Faase ontrafeld in de rubriek 'Walcherse Weelde'. Frans van den Driest doet verslag van een zeer interessante lezing over de Koude Oorlog en een lezing over het avontuurlijke leven van de kaartenmaker Cornelis Goliath. Genoeg stof tot overdenken dat Walcheren deel is van een groter gebied dat Europa heet. Mocht u dit jaar ergens buiten Walcheren met vakantie gaan, dan hoopt de redactie dat De Wete met u mee reist. De redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 4