43 schilderij van Koets heeft. Hij mailde ons dat de setting van het tweede schilderij, op bladzijde 40 in de april-Wete, hem bekend voorkwam. "Ik ben dan ook maar eens even naar de sluis van de Lingehaven in mijn woonplaats gelopen en heb daar een foto gemaakt. Er zijn zeker overeen komsten, met de sluis op de voorgrond, de rivier met strekdam en - in dit geval - Woudrichem op de achtergrond." Het lijkt 'm sterk dat Koets hier zijn schildersezel heeft neergezet, maar wij vinden de gelij kenis wel frappant. Merientje Een Walcherse publicist is op zoek naar het boek Merientje, het debuut van Dignate Robbertz uit 1937 (zie de april-Wete). Zelfs een recensie van het boekje heeft hij nog nooit gezien. Pieter Jongepier uit Nijmegen schrijft ons dat de titel van het boek luidt: Moes San ne en Merientje. Hij diepte ook een korte recensie op, uit de Zeeuwsche Kerkbode van 10 maart 1939. Het boekje verscheen in de 'Opgangsserie' bij uitgeverij Bosch en Keuning in Baarn. Er is dus een recensie gevonden, nu het boekje zelf nog. Impersant: inbraakbeveiliging? Een bordje 'Verboden toegang' op zes meter hoogte. Er waren maar weinig lezers die het raadsel in de rubriek 'Impersant' op de achterzijde van de omslag van de april-Wete konden oplossen. Volgens Piet Castenmiller uit Middelburg is de foto genomen "in de Segeersstraat in Middelburg, naast de winkel van Byou, bijna op de hoek van de Lange Delft". Dat klopt, maar met zijn verklaring dat het bordje 'Verboden toegang' daar hangt "om inbraak aan de achterzijde van de winkels en bovenwoningen te voorkomen" is tame lijk aanvechtbaar. Er zijn immers niet veel inbrekers die zich door zo'n bordje laten weerhouden. En waarom hangt het dan zo hoog? De locatie is nu dus bekend, maar het raadsel is niet opgelost.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 45