42 bij West-Souburg heeft misschien ook een weerstation gehad. Dat zou Koets dus kun nen hebben afgebeeld. Andere locaties in Zeeland kunnen het vliegveld Haamstede en het KNMI-station Wilhelminadorp ge weest zijn." Weerman Jos Broeke zou het moeten weten, suggereert Rinus tot slot. Maar misschien moeten we het wel buiten Zeeland zoeken. Kees Stevense uit Mid delburg, die bij het eerste schilderij trou wens denkt aan een vuurtoren, vertelt dat Dirk Jan Koets op verschillende plaatsen in Nederland en zelfs in Amerika heeft ge woond voordat hij zich in Veere vestigde. In Veere was hij bevriend met de uit Vlaande ren afkomstige schilder Alphons van Dijck. "Misschien hebben ze samen wel uitstap jes naar België gemaakt", oppert Kees. Kees Osseweijer uit Gorinchem sluit ook niet uit dat Bert Bakker een 'niet-Zeeuws' Gorinchem, sluis Lingehaven. (foto Kees Osseweijer). logische apparatuur en antennes. Deze weerstations waren te vinden bij havens en vliegvelden. In Zeeland staat er nog altijd eentje bij de buitenhaven in Vlissingen. Die op het schilderij van Koets heeft geen nautische uitstraling, dus Vlissingen zal het waarschijnlijk niet geweest zijn." Rinus speculeert nog even door: "Het vliegveld

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 44