41 Wim Helm uit Middelburg stuurde ons een foto, die we hierbij afdrukken. De foto is duidelijk gemaakt bij dezelfde boerderij als die op de foto van Tan Francke-Vos, maar dan in een andere setting en met een an dere machine. De foto komt trouwens uit de collectie van mr. Terwoert die destijds in Klein Valkenisse woonde. Het is opvallend dat ook op deze foto niemand de streek- dracht draagt. Ook het decor is tamelijk neutraal: er zijn geen typisch regionale kenmerken te ontdekken. Dat versterkt het vermoeden dat het gaat om reclamema teriaal. Dat moest immers overal gebruikt kunnen worden. Nogal wat lezers gaven er blijk van ook in deze richting te denken. Drie van hen kwamen met een concreet antwoord op de vraag van Tan Francke-Vos. Het is geen foto van De Lange Pacht. Het is de hof stede Klein ter Hooge aan de Middelburg- seweg in Valkenisse. Hij staat afgebeeld in het boekje Kent u ze nog... Die van Valkenisse van H. Hendrikse en J. Roose uit 1974. Piet de Buck uit Zoutelande stuurt ons het bijschrift: "De dorsploeg poseert bij een der eerste dorsmachines in deze streek op de hofstede Klein ter Hooge van Bram Besuyen aan de Middelburgseweg. Het is omstreeks 1920. Van links naar rechts: eigenaar-loondorser Bart Brasser, Gabe Geljon, Piet de Wijze, Arjaan van Keulen, Kees de Korte, Lein Boone en Ko Besuyen Azn. De mechanisatie van de landbouw begon hier in de jaren tachtig van de vorige eeuw met de komst van de (gras)maaimachine. Piet Maas reed als eerste met een Albion-maaier. Omstreeks 1905 kwam Klaas Wisse met de eerste paerebinder of graanmaaier. In 1915 ging Bart Brasser met de dorsmachine de boer op. Deze Standard dorste al "schoon in de zak". Zij werd aangedreven door een Compact-motor. De dorskas woog 2600 kilo en de motor meer dan 1300 kilo. Het verplaatsen ging niet zomaar doch moest gebeuren met behulp van paarden. In het koelvat ging vijfhonderd liter water. Dit gaf soms ook nog problemen omdat het water schaars kon zijn in die dagen. Bart heeft negen jaar met de dorsmachine gedraaid." Schilderijen van Dirk Jan Koets Wat staat er afgebeeld op de twee schil derijen van Dirk Jan Koets (1885-1956), vroeg Bert Bakker in De Wete nr. 2 van april jl. Beide schilderijen heeft hij in zijn bezit. Rinus Davidse uit Middelburg is resoluut over het eerste schilderij. "Het betreft een weerstation", schrijft hij, "een weer'uus op z'n Zeeuws, of deftiger gezegd een mete orologisch observatorium. Duidelijk zijn in de tuin op de voorgrond twee regenmeters te zien en op het dak van de toren staan dan de windvaan, de windsnelheidsmeter, de winddrukmeter en nog meer meteoro-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 43