De Wete weet het 39 Vanaf 1879 was hij In Middelburg stadsbei- aardler. "Kunt u mij op het spoor zetten van publi caties en andere Informatie over hem?" vraagt Gerard. "Tot nu toe lukt het me niet om Iets te vinden." Wij leggen deze vraag graag aan onze lezers voor. geleden al In tweeën gebroken, de ander Is half Ingegraven. Zo lijkt het althans. Arnold Wondergem uit Middelburg stuurde ons de foto's op, met enkele vragen. De eerste vraag Is of het echte molenstenen zijn. Zo ja, stond er dan vroeger een molen op deze plek, en zijn er misschien afbeeldin gen van die molen? Of komen de stenen Molenstenen Op de golfbaan De Zeeuwsche In de Mid delburgse wijk Mortiere staan een paar molenstenen. Eentje Is waarschijnlijk lang van elders? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Wie antwoorden heeft op deze vragen kan zich richten tot het redactiesecretariaat. Foto's van Jasperse (3) Huibrecht Ovaa was de enige van de zes mannen op de foto op pagina 44 van De Wete van oktober 2018 die werd herkend. De boerderij op de achtergrond is vrijwel zeker het hof Noordbeek van de familie Kodde aan de Jacoba van Beierenweg, aldus Sjaak Brasser uit BIggekerke. Peter SImonse uit Maarsbergen, van wiens oud tante de foto afkomstig is, vindt de sugges tie van het hof Noordbeek zo gek nog niet. Hij stuurde ons een luchtfoto van de boer derij zoals die er nu bij ligt, en de gelijkenis is navenant.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 41