38 zijn. Gaat het om de Oratoriumvereniging Middelburg? Of is het een ander gezel schap dat de Concertzaal gebruikte als vergaderruimte? Er staan twee dames in streekdracht op, rechts een beetje verstopt iemand in Walcherse boerendracht en links vooraan een dame in de dracht van het Middelburgs Ambacht (met 'lange muts'). Dat zal óf een dienstmeisje zijn dat voor de foto nog in de kinderdracht loopt, óf het is een jonge vrouw uit de omgeving rond Middelburg. Tiny speculeert nog maar even door. "Het zou ook de Oratoriumvereniging Tot Oe fening en Uitspanning kunnen zijn, want een van de heren (met snor) vooraan kan best Carl Johann Cleuver zijn, die het koor van 1879 tot vlak voor zijn dood in 1921 dirigeerde. Deze 'pianist uit Keulen' zou het koor drastisch hervormen. Voorheen werden gegoede dames automatisch bij de sopranen ingedeeld en het gewone volk bij de alten. Cleuver heeft veel gedaan voor het Middelburgse muziekleven." Tiny én Janita hopen dat de lezers van De Wete meer informatie over deze foto kun nen verschaffen en misschien zelfs men sen kunnen identificeren. Johan Frederik Klein "In het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek ben ik goed bekend, maar het valt niet mee om altijd de gewenste infor matie boven tafel te krijgen." Dat schrijft Gerard Lepoeter uit Kapelle in een ver zoek aan het redactiesecretariaat van De Wete. Hij vraagt onze medewerking bij het verkrijgen van gegevens over Johan Fre derik Klein (Middelburg, 1 maart 1829 - 7 september 1897). De man was muziekon derwijzer, adviseur, organist en beiaardier.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 40