35 Koudekerke) en mijn tante Pauline Schrie- ke-Loeff. Oom Piet heeft de onverdeelde boedel tot zijn dood in 1960 beheerd. Daar na is de boedel alsnog verdeeld, maar Der Boede zat daar toen niet meer in. Het huis was in 1939 verkocht aan de familie Mees. De website Koudekerke.info vermeldt wat vilein dat de sloopdreiging toen afgewend Oom Jan en tante Joh op de stoep van Der Boede. was, maar zowel oom Jan als mijn vader en zijn broer en zus hadden het huis be wust gekocht c.q. behouden om sloop te voorkomen. Zolang het in de familie was, was het dus veilig. Het was wel een finan cieel zorgenkind." Jan Paul stuurt een foto mee van oom Jan Loeff op de stoep van Der Boede. Naast hem staat Joh Loeff-Rietbergh, de eerste echtgenote van Jan Pauls vader. Zij was klassiek zangeres en stierf in 1932 aan de ziekte van Weil. "Om eerlijk te zijn", verzucht Jan Paul Loeff, "denk ik dat de huidige plannen om een villawijk te creëren met te grote huizen op te kleine percelen noch mijn oudoom noch mijn vader zouden zijn bevallen. Een dergelijke buitenplaats heeft natuurlijk wel het probleem dat je er niet zo veel mee kan doen op een financieel haalbare manier, maar er lag een alternatief plan - samen met de boomgaard van Serier, die wél in mijn familie bleef -, veel eleganter dan wat nu wordt uitgevoerd. "Gelukkig staat het huis Der Boede er nog en kunnen we er allemaal van genieten. Nu het een Bed Breakfast schijnt te worden, kan dat zelfs van heel dichtbij. Misschien boek ik er nog wel eens een kamer.Dan heeft er tenminste één keer een Loeff op Der Boede geslapen." Culturele collaboratie (1) Jan Zwemer, auteur van de in 2014 ver schenen biografie van burgemeester J. van Walré de Bordes, las met stijgende verba zing de bespreking van het boek Cultuur wordt Kuituur van Lo van Driel in De Wete nr. 2 van april 2019. Hij vindt dat recensent Gjalt Zondergeld twee zaken verbindt die niets met elkaar te maken hebben en kan dat niet zomaar laten gaan. "Van Walré de Bordes bood Seyss-Inquart bij diens bezoek aan Middelburg in juni 1940 thuis een maaltijd aan, zo valt te lezen op bladzijde 116 in mijn biografie van hem", schrijft Jan. "Hij deed dat alleen omdat alle hotels en restaurants in de stad waren verwoest. Had men dan maar naar Vlissingen moeten gaan, zoals toen voorgesteld was? Nee, want dan zou er niet aan te ontkomen zijn geweest om 'met het heele gevolg van dertig man' in

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 37