34 derlijke man. Misschien schrijf ik een keer een artikel met alle anekdotes die ik van hem en de andere notarissen Loeff weet, maar ik beperk me tot zijn bemoeienissen met Der Boede. "Mijn vader vertelde me dat oom Jan het huis twee keer gekocht heeft, maar ik was me er niet van bewust dat de eerste keer al zo vroeg was, namelijk in 1906. Als we naar die aankoop kijken, dan zien we dat hij een enorm aantal bomen liet rooien en het hout verkocht. Dat lijkt erop dat de aankoop voor hem financieel niet zo een voudig was. "De tweede keer dat hij het huis kocht was in 1924. Dat was, net als de eerste keer, om het te behoeden voor de sloop. Hij heeft er zelf nooit gewoond, maar zich altijd beijverd om het huis veilig te stellen. Hij liet in 1935 het huis na aan mijn vader, mijn oom Piet Loeff (zijn opvolger als notaris in Ad Moens in Loods 2. (foto Jan Moekotte) keld. Het bleek te gaan om een maagdelijk bordje 'Vischmarkt'. Geen spoor van spe- cieresten, dus nog nooit ingemetseld." Der Boede Aan het artikel van Martin van den Broeke over de buitenplaats Der Boede in Vlissin- gen (De Wete nr. 1, januari 2018) wil Jan Paul Loeff uit Veere graag nog iets toevoe gen. "Notaris Jan Loeff die meerdere malen voorkomt in het verhaal, was mijn oudoom en de peetoom van mijn vader", schrijft Jan Paul. "Ik heb hem nooit gekend, want hij stierf in 1935 in zijn kasteel Montastruc in Frankrijk. Ik ben negentien jaar later gebo ren, dus ken ik hem alleen uit de verhalen van mijn vader. Oom Jan was een uitzon-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 36