Reacties 33 van Vlissingen, doordat er lucht in de tor pedobuizen kwam, een torpedo afgevuurd die een ponton tot zinken bracht. Een mooi detail vormen de drie wc-brillen aan boord van het enige toilet van de K III (er was er eentje voor de officieren, de middelste voor de onderofficieren en de onderste voor de matrozen). Amusant is ook te lezen dat er in 1922, net als nu met de marinierskazer ne, veel gedoe was over het verplaatsen van het onderzeebootstation van Vlissin- gen naar Den Helder en dat het personeel toen pakweg dezelfde drogredenen (wo ningnood, gezinsleven, arbeid) als thans opgaf om te kunnen blijven. De verhuizing van Vlissingen naar Den Helder ging toen gewoon door, hopelijk die van Doorn naar Vlissingen ook. Van Gent en Van Maanen hebben met dit boek een gedegen, deels technische studie over de bouw van de KMS-onderzeeboten geschreven, die een rijke aanvulling is op de al bestaande documentatie over deze specifieke marinebouw van de werf. De gedeelten die verhalen over de marine- en oorlogsgeschiedenis van de schepen zijn ook in andere studies veelal terug te vin den. De titel van een boek zal, in meerdere opzichten, zelden zo op zijn plaats zijn geweest als hier: Luctor et Emergo. Johan Francke Tobias van Gent en Ron van Maanen, Luctor et Emergo. De onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde 1905-1958, Het Boekenschap, Zelhem 2018, 167, [5] pp., ill., foto's, tek.; ISBN 978-94-92723-33-8. 29,95. Straatnaambordjes Van de gebakken straatnaambordjes in Middelburg die Jan Moekotte beschreef in zijn artikel in De Wete nr. 1 van januari 2018, blijven er maar nieuwe exemplaren tevoorschijn komen. Ook letterlijk nieuwe, getuige het bericht dat Jan ons begin april stuurde. "Ad Moens, ruim veertig jaar werkzaam bij de gemeente, gaat in augustus met pensioen", schrijft Jan. "Hij rijdt rond in een klusbusje op aardgas en houdt zich onder meer bezig met de straatnaambordjes in Middelburg. Hij kan - groter is het budget niet - per jaar vijftig tot zestig bordjes ver vangen. De nieuwste bordjes zijn voorzien van reflecterend materiaal. In november 2018 kreeg Ad van zijn leidinggevende de opdracht om de Seislaagte als straatnaam weer uit te wissen (zie De Wete nr. 1 van januari 2019). Daarmee stond hij als het ware door een eigen doelpunt met 1-0 achter. Hij boog die negatieve stand om door in december 2018 achter het metalen straatnaambordje van het Noordpoortplein het bordje van lave émaillée 'Noordplein' aan het licht te brengen. "Ik vroeg hem of hij tijdens zijn werk wel vaker zo'n stenen bordje onder een meta len exemplaar had aangetroffen. Dat was niet het geval. Wel wist hij - en dat was de aansluitende goal - dat in Loods 2 van Gemeentewerken nog een stenen bordje lag. Dat heeft hij voor De Wete opgedui-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 35