Nieuwe uitgaven 31 'k heleze vuil te zetten. Zo zouden we allemaal met ons erfgoed om moeten gaan. Mannenpak: nu te zien in het Zeeuws Mu seum. Leo Faase Literatuur: - Jeanine Dekker (eindredactie), Susan Bakx-Plasmans, Liza van der Heijden-van der Werff, Jolien Sturm-Francke,De Zeeuwse Streekdrachten, handboek voor het maken van kledingZwolle 2018. Ik worstel en kom boven Niet veel Walchenaren zullen weten dat de Koninklijke Maat schappij De Schelde (KMS) meer onderzeeboten voor de Nederlandse marine heeft ge bouwd dan welke andere Ne derlandse werf ook. De aller eerste onderzeeboot, de Luctor et Emergo, liep op 8 juli 1905 van stapel en was een gedurfde private onderneming van de werf om aldus marineorders voor dit nieuw type schip te verwerven. Er zouden nog vier types en negentien onderzeeërs volgen. In dit boek wordt niet alleen ingegaan op de bouw, maar ook op de inzet in vredes- en oorlogstijd van deze schepen. Beide auteurs zijn voor het Zeeuwse pu bliek geen onbekenden. Tobias van Gent is historicus en publiceert over militaire, maritieme en Zeeuwse geschiedenis. Hij doceert geschiedenis en politicologie aan University College Roosevelt en is actief als lid van Provinciale Staten en sinds de zomer van 2018 als lid van de Tweede Ka merfractie van de VVD. Ron van Maanen is werkzaam voor het gemeentearchief Vlissingen en houdt zich bezig met de scheepsbouw van De Schelde. Hij heeft een eigen weblog (warshipsre- search.blogspot.com) en ver zorgde tevens de tekeningen van de zijaanzichten van de onderzeeboten. De hoofdstukken van het boek zijn genoemd naar de serie nummers van de gebouwde onderzeeboten, de O1 t/m O6, O9, O12 t/m O14, O16, O21 en O22, de K III, K IV, K VIII t/m K X (de K-boten waren alle voor taken in Nederlands-Indië bestemd) en de voor Polen gebouwde Orzel. Het boek wordt ingeleid met twee hoofdstukken over de ontwikkeling van het onderzeebootwa pen en een algemene geschiedenis van de Nederlandse onderzeeboten en wordt afgesloten met een hoofdstuk over de KMS en de naoorlogse onderzeebootbouw. Er is een bronnenlijst met een kort notenap paraat, lijst van archivalia, documentatie, beeldmateriaal, manuscripten, internet bronnen, literatuur en een grafisch over zicht van de diensttijd van de boten. Bij de bespreking van elke onderzeeboot is een colofon opgenomen waarin alle technische gegevens zijn vermeld, zoals waterverplaatsing, ontwerp, toezichthouder bouw, dokbeurten, kiellegging, proeftoch-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 33