27 de verzekering gekregen dat de bouw van de nieuwe fabriek gewoon doorgang zou vinden. Een paar dagen later laat mr. J.W.M. van der Grinten, curator van het dan al failliete Hino Nederland, weten dat er mogelijk onvoldoende geld in kas is om de lonen door te betalen. De totale schul denlast van Hino zou volgens hem weleens kunnen oplopen tot 4 miljoen gulden. Kort daarna wordt tijdens een bijeenkomst in het houten kantoortje van Hino Neder land het personeel door de curator, wegens gebrek aan geld, met onmiddellijke ingang ontslagen. Deuss en zijn secretaris zijn aanwezig bij die bijeenkomst, maar ze wor den op verzoek van het personeel uit het lokaal gezet. De import van de Hino Con- tessa wordt overgenomen door de Gecom bineerde Import Van Automobielen (GIVA) in Leidschendam, een zusteronderneming van Toyota-importeur Louwman en Parqui in Rotterdam. Louwman laat weten geen enkele belangstelling te hebben om ook het failliete Hino Nederland over te nemen. Over het bedrijf van Deuss zegt hij "nog nooit zo'n hopeloos kinderachtige opzet gezien te hebben". De Metaalkoerier, het blad van de bond, bevestigt dat beeld: "De administratie, die deskundig werd opgezet, veranderde in een verzameling kladpapier tjes. Het afpoeieren van schuldeisers werd tot systeem verheven." Volgens het blad moesten er telkens nieuwe leveranciers gevonden worden die op krediet wilden leveren. "Begin oktober stond de productie plotseling stil omdat de banden op waren. De directeur heeft niet willen luisteren naar de talrijke waarschuwingen van zijn personeel. Wel haalde hij op een dag vijf monteurs uit de productie om een stal voor zijn paarden te timmeren." Op een verificatievergadering in september 1967 in het paleis van justitie in Arnhem blijkt dat de firma van Deuss in de ander half jaar van haar bestaan een schuld had opgebouwd van 5,5 miljoen gulden. Daar stond slechts 230.000 gulden tegenover, verkregen uit de verkoop van de loodsen en de inboedel. "Alleen voor de crediteuren met algehele preferentie - lees: de Be lastingdienst - is er iets te halen. Voor de overige crediteuren is er niets te verwach ten", zegt de curator. Voor het personeel blijft de schade beperkt tot anderhalve maand gederfd salaris. Honderden schuld eisers vissen achter het net, dus ook het bedrijfspensioenfonds dat voor ruim 11 duizend gulden het schip in gaat. Op 9 augustus 1972 wordt het faillissement van de heer J.Chr.M.A.M. Deuss, dan nog net geen 30, opgeheven. Jan Moekotte Hoe het Deuss verder verging John Deuss verdient miljoenen met de handel in Russische olie, die stinkt om dat hij die doorverkoopt aan Zuid-Afri- ka in een periode dat daar geen zaken mee gedaan mogen worden wegens de Apartheidspolitiek. Actievoerders tegen Apartheid plegen een aanslag op Deuss' landgoed in Nijmegen. NRC Handelsblad meldt in 2013 dat Deuss een schikking treft met het Openbaar Ministerie waarbij hij 34 miljoen betaalt om strafvervolging te voorkomen, des tijds een van de hoogste schikkingen ooit. Zijn vermogen zou, na die schik king, nog altijd geschat worden op ruim 400 miljoen. Deuss, nu 77, is niet bereikbaar voor de pers en leidt een teruggetrokken leven.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 29