26 Tegenslagen Eind 1966 wordt er voorzichtig gefluisterd dat het met de Automobielfabriek Neder land toch niet zo lekker loopt als was ver wacht. Ging het de eerste maanden nog om geruchten, in februari 1967 blijft op de Auto-Rai in Amsterdam de Hino-stand ver ontrustend lang leeg. Dat is geen gerucht meer. Voor iedereen is daar zichtbaar iets met Hino aan de hand. En dan durven toeleveringsbedrijven van zich te laten horen. Ze zeggen al maan den te wachten op hun geld. De firma Graansma, een bedrijf in autoverlichting, laat weten dat ook na aanmaningen Hino Nederland niet betaalt. De Utrechtse firma Sluyter, een bedrijf in elektrische uitrustin gen en auto-accessoires, krijgt aanvan kelijk nog wel maar later ook niet meer betaald: "Het nare bij Hino is dat ze doen alsof we lucht zijn." Helvo, handelsonder neming in auto-onderdelen uit Middelburg, heeft van Hino 2500 gulden tegoed. "We zien geen kans dit bedrag geïnd te krijgen", aldus de directie. In de haven van Rotter dam staan dan al wekenlang zo'n twee honderd Hino's Contessa die Hino Vlissin- gen niet meekrijgt omdat de inklarings- en vervoerskosten niet betaald zijn. Ook in vakbondskringen begint onrust te ontstaan. Personeel van Hino in Vlissingen laat de metaalbond ANMB weten dat ze twijfelen aan de leiding en zorgen heb ben om hun baan. Het bedrijf van vader en zoon Deuss dat bij de start in Vlissin- gen-Oost nog Nederlandse Automobielfa briek in oprichting heette, is in de loop van 1966 van naam veranderd. Het is Automo bielindustrie Hino Nederland geworden, met als enige eigenaar Deuss junior. Guus van Oorschot werkte een blauwe maandag in een van de nissenhutten van Hino. Hij werd ingehuurd als carrosserie- spuiter maar zag al heel snel dat er in de bedrijfsopzet van alles rammelde. Zijn col lega-spuiters moesten de verf verdunnen maar dan wel de lopers (jargon voor uitge zakte verf) in hun eigen tijd wegschuren en overspuiten. "De man uit het midden van het land die zijn bedrijf daar verkocht om hier bedrijfsleider te worden, is zo'n beetje aan de bedelstaf geraakt omdat Deuss afspraken niet nakwam, leveranciers niet betaalde en de verkoop van de Contessa voor geen meter ging lopen. Al kon die jonge Deuss wel geweldig goed lullen." Van Oorschot heeft horen zeggen dat ook de rekening voor het vuurwerk op de bou levard nooit betaald is. Het einde Op 16 februari 1967 staat Deuss enkel nog met zijn initialen in de krant als de PZC meldt dat voor Hino Nederland het faillissement is aangevraagd. De rol van J.C.M.A.M.D. zou volgens de krant wel- eens kunnen zijn uitgespeeld. De man met de initialen was "de hele dag niet voor commentaar bereikbaar" maar de volgende dag bericht Het Vrije Volk dat Hino Neder land door de rechtbank in Arnhem failliet is verklaard en dat de belangen van de Hino-rijders zullen worden overgenomen door Toyota. Hoewel de acht personeelsleden in de nissenhut van Hino zich dus al maanden zorgen maken, krijgen ze pas op vrijdag 17 februari van Deuss te horen dat ze eind maart ontslagen zullen worden. De vak bond adviseert het personeel bezwaar te maken tegen het ontslag zodat de zaak in elk geval via het arbeidsbureau gaat lopen. Districtsbestuurder Kats heeft drie weken voor het faillissement van de directie nog

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 28