21 "Neen....ikzwijg! U wilde het toch niet geloven? U rijdt nu zelf. Eerlijker oordeel kan niet. Ga gerust op dat gaspedaal staan. Kan! Doe er alles mee: kan óók! Daar is het een Contessa voor. Na afloop zegt U alleen of ik ook maar één woordje overdreven heb. O.K.?" gemeentebesturen van Middelburg en Vlis- singen met betrekking tot de huisvesting. Die medewerking maakte van Mes naar eigen zeggen een gelukkig man. Tot de "hotemetoten" die Guus van Oorschot zag, kunnen naast voornoemden ook gerekend worden: Michiali Souma van de Japanse ambassade, Yoshindo Takahashi van Hino Japan en Jacques Garnier, vertegenwoor diger van Hino in Europa. Het uitgebreide gezelschap gaat vanuit Bri tannia per bus naar Vlissingen-Oost waar de commissaris van de Koningin door het wegtrekken van de Japanse vlag de eerste steen onthult van de te bouwen construc tiehal die 40.000 vierkante meter groot zal worden. Die steen is volgens de krant van symbolische waarde. Mr. Van Aartsen steekt zichzelf een pluim op de hoed door vast te stellen dat niet alleen vader en zoon Deuss snel kunnen werken maar dat ook de provincie van wanten weet: "Want maandagmorgen had de Provincie vergun ning verleend voor een stuk weg naar het fabrieksterrein en op donderdag lag die weg er al." Als het gezelschap terug is in Britannia, geeft burgemeester mr. B. Kolff van Vlis- singen uiting aan zijn vreugde over de ves tiging van dit bedrijf. Hoe hij dat doet ver meldt de PZC helaas niet. Een dag na de zilveren medaille voor Hino wordt bekend dat de strijd om het brons nu gaat tussen Billiton en de Duitse chemiereus Hoechst die heeft laten weten in Vlissingen-Oost op een terrein van 25.000 hectare naar verwachting werk te gaan bieden aan on geveer vijfhonderd man. Niemand op het feest weet dat het wat de bouw van de automobielfabriek in Vlissin- gen-Oost betreft bij die eerste symbolische steen zal blijven. De Stem, 24 oktober 1966. (ZB, Krantenbank Zeeland) Woningen en garages Op 1 mei 1966 begint Automobielfabriek Nederland dan echt met de assemblage van Hino-vrachtwagens. Aanloopmoei lijkheden vertragen de productiesnelheid. De Rijksdienst voor het Wegverkeer stelt eisen die men in Japan niet stelt; banden, transmissierem en brandstoftank moeten worden aangepast. Maar half juni komen er dealers uit Nederland en België naar W. H. J. R0EGIEST afd. Verkoop Personenwagens en Trucks Sloehaven, Vlissingen, Tel. 01184-5117, toestel 04 De wagen zélf: in de motor 55 vinnige renpaarden. Geef hen de vrije teugel en ze lopen urenlang 130 km. Acceleratie? Als u van sportief schakelen houdt, garan deert hij u prestaties met de pook. En als u het wat kalmer aan wilt doen, rjjdt u 1 op 13. Lange benen? Ook daarvoor geeft hij u alle ruimte! Comfort? Ga zitten... zet de kachel aan of de 4 ramen open en zucht van genoegen. (Vraag: waarom alleen maar voor auto's zulke comfortabele stoelen en banken?). De financiën. Contessa compleet: Mies er op en er aan. f7470.-. Aanzienlijk minder dan u dacht; misschien wat meer dan u nu kunt besteden. Daarin voorziet het Hino Lease Plan. Service, onderhoud? Onze naam en adres staan hieronder. U kunt er kijken om tevergelijken.(Dat is voldoende'.). Daar is het ee Aan al mijn relaties...vooral de nieuwe!

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 23