14 Willy den Ouden wordt als eerste gefeliciteerd door dokter Staverman, Scheldebekercomitélid en hoofd/leider van de medische dienst, Vlissin- gen 1939. (Uitgeverij Ons Zeeland, Veere) elkaar. De badmannen Willem Roeting en Chris Castel werken zich uit de naad. Het is hun taak om de deelnemers en de leden van de reddingsbrigade vanuit de roeiboten met een vlet naar het strand te brengen en de koffers met kleding van de deelnemers naar de grote tent. Voor het omkleden van de deelnemers zijn de cabines onder de boulevard gereserveerd. De laatste twee matadors, de 'oudjes' Boomsma (38) en Mesritz (39), bezorgen de toeschouwers nog een spannend en vrolijk slot met hun onderlinge strijd tot op de laatste meters. Deze strijd wordt door Han Boomsma met twee seconden ver schil beslist. De onderlinge verschillen tussen de deel nemers zijn dit jaar opvallend klein: tussen de nummer drie en rodelantaarndrager Emil Mesritz slechts twintig minuten. naar het droge te begeleiden. Ze wordt namens het Scheldecomité verwelkomd door dokter Staverman die bij zijn witte doktersjas een hoge hoed heeft opgezet. Hij overhandigt de winnares een fraai boe ket rode en witte bloemen. Het is immers Staverman zelf die de zilveren Schelde- schaal beschikbaar heeft gesteld voor de beste zwemster. Toch heeft Willy er met Nelly Coenen flink om moeten knokken. Slechts 1 minuut en 19 seconden moet de 19-jarige zwemster uit Bergen op Zoom op de wereldster toegeven. Coenen eindigt op de zevende plaats als tweede vrouw. Te midden van dit vrouwengeweld houdt Kees Wagenaar keurig stand. Hij komt als zesde binnen, waarmee hij de beste Zeeuw is en dus de zilveren lauwerkrans in de wacht sleept. De resterende deelnemers finishen kort na De prijsuitreiking Even na halfzes vindt de prijsuitreiking plaats in Grand Hotel Britannia. De voor zitter van het Scheldebekercomité, C.A. van Woelderen, constateert dat iedereen een bijzonder geslaagde sportmiddag heeft beleefd en hij dankt zeer uitgebreid alle instanties en personen die aan het welsla gen van het evenement hebben bijgedra gen. "Daarna richtte de burgemeester zich nog speciaal tot den volijverigen secretaris, den heer A. Korteweg, die als opvolger van de heeren Toussaint en Van Hal, met groot talent en trouw de vele voorbereiden de werkzaamheden heeft verricht", aldus de Vlissingsche Courant. Van Woelderen brengt nog even onder de aandacht dat de Scheldebekerwedstrijd nu tienmaal is voorbereid. Twee keer, in 1935 en in 1938, is hij niet doorgegaan. Alle functionaris sen zijn in de loop van die tijd vervangen,

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 16