12 maar blijven redelijk goed volgen. Wage naar, die vermoedelijk wat te overmoedig is begonnen, zakt terug. De vloed is dan ongeveer op z'n hoogst. Intussen zorgt de Marine ervoor dat de motorboten en zeiljachten van belangstel lenden op ruime afstand blijven van de zwemmers. In de begeleidende jol steekt met enige regelmaat het reddingsbrigadelid een groot bord met het wedstrijdnummer De Scheldebeker die door burgemeester Vim Woelderen in 1930 persoonlijk nis wisseltrofee beschikbaar werd gesteld. (De Revue der Spor ten, jaargang 24, nr. 51, 27 juli 1931, delpher. nl/tijdschriften) van de zwemmer duidelijk zichtbaar om hoog. Wel zo makkelijk voor de toeschou wers en ook voor de varende marineman die de posities doorseint naar het ont vangststation van de Kustartillerie aan de wal. Door middel van een geluidsversterker en twee schoolborden (aan het strand en bij de muziektent op Boulevard Evertsen) kan het publiek voortdurend op de hoogte gehouden worden van het spannende ver loop van de wedstrijd. Na ongeveer drie kwartier zwemmen gaat in de jol met het nummer 13 de rode vlag omhoog: opgave van E.G. Sanders uit Vlissingen. Voor de mensen van de pers en comitéle den is het motorvaartuig van het Belgisch Loodswezen van schipper Vigne weer beschikbaar, buffet incluis. Inspecteur Stroobants van het Belgisch Loodswezen is de gastheer van Ivonne Lauwereins, winnares van de eerste Scheldebeker in 1930. Zij volgt nog steeds met belangstel ling 'haar' wedstrijd. Aan de finish op het badstrand staat inmiddels alles gereed. In de grote pad vinderstent loopt dokter Staverman in zijn karakteristieke witte doktersjas rond. Verpleegsters staan in een ander gedeelte klaar om de binnenkomende Scheldebe- dwingers van hun schapenvet te ontdoen. Medewerkers van het Rode Kruis zorgen, onder leiding van J. Kokelaar, voor bran cards, dekens, koffie, warm water, hand doeken, zeep, benzine, watten en ander klein materiaal. Door het fraaie zomerweer is half Vlissin- gen uitgelopen om de binnenkomst mee te maken. De boulevard ziet dan ook zwart van het volk. Ook de ver in zee uitstekende wandelpier, vlak voor de finish, loopt vol. Inmiddels is wel duidelijk dat het zal gaan

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 14