11 dingsbrigade, voorzien van reddingsvest en zwemklos.Vanaf de juryboot observeren voorzitter-kamprechter PH.J. Dogger en zijn officials het gebeuren rondom de start. Dan vaart de juryboot terug om de officials bij het Roeiershoofd aan land te zetten. Ze moeten op tijd bij de finish op het Bad- strand klaarstaan. meer oostelijke koers. Daardoor hoopt hij op het laatste stuk meer profijt te hebben van de opkomende ebstroom. Door snel te starten, een tactiek die hij vaak toepast, neemt hij aanvankelijk een voorsprong op zijn naaste belager Jan Stender. Na ruim een halfuur zwemmen ligt Stender ogenschijnlijk - de beide zwemmers liggen Na tien minuten komt er enige tekening in het zwemmersveld. Jan Stender kiest zo als gewoonlijk weer voor de rechtelijntac- tiek. Daarbij neemt hij het risico om op het laatste gedeelte door de ebstroom onder de Walcherse kust voorbij de finish gezet te worden. Maar hij vertrouwt erop snel genoeg over te zijn, voordat de ebstroom echt op sterkte komt. Samen met Willy den Ouden, Nelly Coenen en Kees Wagenaar zwemt hij aan kop. De positie van Cecil Deane ten opzichte van dit groepje is on duidelijk. Deane geeft de voorkeur aan een Op een door het Belgisch Loodswezen beschik baar gesteld motorvaartuig kunnen genodig den, comitéleden en mensen van de pers de wedstrijd van nabij volgen. Rechts burgemees ter Van Woelderen en waarschijnlijk J.J. van der Jagt (comitélid, directeur van de gasfabriek en voorzitter van de Vlissingse zwemclub VZC), ca. 1935. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen, FA 30091) breed uit elkaar - in de beste positie. De dames Den Ouden en Coenen hebben Stender weliswaar moeten laten gaan,

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 13