7 Pieter Dumon Tak (1867-1943), burgemeester van Middelburg in ambtskostuum, ca. 1930. (Zeeuws Archief, Historisch-Topografische Atlas Middelburg, nr. HTAM-A-0303) Kadastraal kaartje waarop is aangegeven welk gedeelte burgemeester J.A. Tak in 1916 aan de gemeente Middelburg schenkt. Hierdoor wordt de straat aanzienlijk verbreed. (Kadaster, ge meente Middelburg, veldwerkkaart 144) ma J.A. Tak Co, gelegen op de hoek van de Groenmarkt en de Korte Lombardstraat, en enkele daarachter gelegen panden af te breken. De Korte Lombardstraat werd met deze afbraak tot zeven meter verbreed en kreeg een trottoir van twee meter breed. Alles geschiedde "voor rekening van den burgemeester, zoodat de stad een goede verkeersverbetering krijgt zonder kosten voor de gemeente". De verbreding vorm de inderdaad een grote verbetering van de doorstroming, maar achteraf werd ook gesteld dat "het zicht van uit de Lombard straat op de Nieuwe Kerk thans zeer mooi is". Uit erkentelijkheid voor de welwillend heid van de burgemeester om de straat op eigen kosten te laten verbreden werd in de raadsvergadering van 6 september 1916, onder luid applaus, besloten de straatnaam te wijzigen van Korte Lombardstraat in Bur gemeester Takstraat. Uiteindelijk schonk de burgemeester het stukje grond aan de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 9