Museumstraat SHV Kleine geschiedenis van een vergeten straat in Middelburg Museum Medioburgense Bijna iedere grote stad heeft er wel één: een Museumstraat. Amsterdam, Rotter dam, Dordrecht en Antwerpen, om niet de minste te noemen, hebben er één. En Middelburg? Jazeker! Zoals het een grote stad betaamt heeft ook Middelburg een Museumstraat... gekend. Dat de straat slechts zes jaar deze naam heeft gedragen en uiteindelijk zelfs helemaal verdween, mag de pret niet drukken. In dit artikel wordt u meegenomen in de geschiedenis van een kleine straat in het centrum van Middelburg. Om het ontstaan van de Museumstraat te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar de eerste jaren van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit genootschap werd in 1769 opgericht en stelde zich ten doel wetenschapsbeoefe ning te bevorderen en kennis te verbreden. Vanaf de oprichting werden prijsvragen uitgeschreven en publicaties uitgegeven. Om de doelstellingen te verwezenlijken werden grote collecties aangelegd van onder andere planten, schelpen, munten, boeken en instrumenten die van weten schappelijke waarde werden geacht. In 1784 werd aan het huidige Bellamypark in Vlissingen een pand betrokken om de verzameling een plaats te geven. In 1801 worden de voorwerpen overgebracht naar het Museum Medioburgense in de Latijn- sche Schoolstraat in Middelburg. Dit mu seum, een initiatief van Johan Adriaan van de Perre, bood sinds 1787 onderdak aan het Natuurkundig Gezelschap, de Teeken Academie en de Middelburgse afdeling van Museum Medioburgense aan de Latijnsche Schoolstraat, 1792. (Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata II, inv.nr. 686) rUw tVA' iX U A M L%. IX kW M IX i«- kt M tt A- kt kt k« I* k« it it il i'l _t _t it it i* it w 1 'rrr' vn" Zcadxwn/i' en //«steam/e ZtüZiZ'Z.Zi 't~ 'Ze/éen

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 5