Feiten en H<W 56 Uw persoonlijke gegevens bij de HKW Sinds mei 2018 is de Algemene Verorde ning Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat organisaties als de Heemkundige Kring Walcheren ver antwoordelijk zijn voor een zorgvuldig en veilig gebruik van persoonsgegevens die bij haar berusten. Bij de HKW gaat het dan voornamelijk om de gegevens van leden en van anderen die van onze diensten en communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de website) gebruik maken. Wij hebben inmiddels beleid vastgesteld waarbinnen die gegevens beschermd zijn en waarbij de privacy van de leden is ge waarborgd. Het komt erop neer dat de bij de HKW aanwezige persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor interne verenigingsdoeleinden en dat ze niet ter beschikking worden gesteld aan derden voor andere doeleinden. Deze bescherming is door de HKW vastge legd in een zogenoemde Privacyverklaring. Die verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de HKW gebruikt in het kader van ledenadministratie, contribu tiebetaling, activiteiten en communicatie in de breedste zin van het woord. Zo is onder meer vastgelegd dat de gegevens die be trekking hebben op onze leden uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik. Voor zover derden van deze gegevens gebruik maken (bijvoorbeeld voor verzending van De Wete of voor het betalingsverkeer) mogen zij die gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. De volledige tekst van de Privacyverklaring kunt u vinden op de website www.hkwalcheren.nl/vereniging. Nationale Museumweek 2019 Ruim vierhonderd Nederlandse musea zet ten tijdens de Nationale Museumweek van maandag 8 tot en met zondag 14 april a.s. unieke pronkstukken volop in de schijnwer pers. De Walcherse musea zetten dan ook hun beste beentje voor. In het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg kunt u genieten van het schilderij 'Domburgse handwerkster'. Het is een schenking van een echtpaar dat vriend is van het Domburgse museum. Een prachtig werk dat Jan Toorop in Domburg maakte. Het museum is er erg trots op het aan het publiek te kunnen tonen. Het schilderij reis de al naar verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Dit voorjaar is er naast aandacht voor Piet Mondriaan ook een focus op Jan Toorop in dit museum. In het naburige Terra Maris in Oostkapelle is een van de pronkstukken de spectacu laire opgezette bruine kiekendief. Deze roofvogel paait zijn vrouwtje door haar in de lucht een prooi aan te bieden. Als die haar bevalt pakt ze 'm aan en heeft het mannetje een fix. Maar niet alleen de brui ne kiekendief heeft een goede versiertruc, tijdens de Museumweek wordt in Terra Maris de nieuwe tentoonstelling 'Love is in the Air' geopend met een echte master class fixen! Aan de hand van voorbeelden uit de dierenwereld leer je hoe je het beste die leuke jongen of dat leuke meisje uit je klas kan versieren.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 58