55 Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika. Zijn levensverhaal leest als een filmscript. Geboren in Schiedam, werkzaam geweest in Nederlands-Brazilië en Guyana én op Walcheren. Hij kreeg in zijn leven te maken met ontvoering, oorlog, slavernij en moord, maar beleefde ook een rustiger periode met zijn vrouw en kinderen aan de kerkring van Oostkapelle. Maar zelfs zijn tijd op het pittoreske Walcheren werd wreed ver stoord. Woensdag 3 juli 2019 Dorpswandeling Ritthem Ritthem is met zijn ongeveer vierhonderd inwoners een van de kleinste dorpen op Walcheren. Een kerk, geen school meer, maar wel een theater! Een kleintje welis waar, maar toch... Er gebeurt van alles in Ritthem. Het is een beetje een uithoek, maar toch gaan we er rondwandelen. Dit doen we onder de bezielende leiding van Jos Broeke en Leo de Visser, beiden ge regeld figurerend als gids in het hun zo geliefde Ritthem. De naam Ritthem wordt het eerst vermeld in 1235, als het dorp een zelfstandige paro chie wordt. Van de heerlijkheden Ritthem, Nieuwerve en Welzinge - de laatste twee lagen ten noorden van Ritthem - is alleen Ritthem als dorp blijven bestaan. De ande re twee werden door oorlogsgeweld in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog ver woest. Ook de Ritthemse kerk ging in die tijd in vlammen op en dat betekende dat het dorp in kerkelijk opzicht op Oost-Sou burg werd aangewezen. In 1612 werd er in Ritthem een nieuwe protestantse kerk gebouwd. De heerlijkheid Ritthem werd in 1764 gekocht door de Vlissingse familie Lambrechtsen, die er tot 1849 bestuurlijke rechten over uitoefende. Tot 1 juli 1966 was Ritthem een zelfstandige gemeente. Ritthem is natuurlijk ook bekend vanwege Rammekens, een fort dat tussen 1547 en 1552 gebouwd werd ter bescherming van de drukke scheepvaartroute naar Ant werpen. Rammekens heeft in de loop der eeuwen diverse bestemmingen en eige naren gehad. Als oudste nog bestaande De kerk in Ritthem. (staatspareltjes.nl) zeefort in West-Europa is het opgenomen in het register van rijksmonumenten. Na de bezetting door de Fransen kwam fort Rammekens in 1814 terug in Nederlandse handen. Het zeefort werd in 1869 als ves ting opgeheven maar bleef in gebruik als kruitmagazijn. Heden ten dage is het fort in beheer bij Staatsbosbeheer. Helaas is het fort vanwege de afstand niet opgenomen in onze wandeling, maar het hoort te zeer bij Ritthem om het niet toch even te noemen. U bent van harte welkom bij de rondwan deling door Ritthem. Woensdag 3 juli 2019, 19.00 uur in de consistorie van de PKN-kerk (achter de kerk). We beginnen met koffie/thee, waar na er een korte inleiding wordt gehouden over verleden en heden van deze kerk. Daarna starten we de wandeling.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 57