Activiteiten H<W 54 maand bedragen: de naam margarinebuurt was geboren. Wie in aanmerking wilde komen voor een gemeentelijke huurwoning moest zich melden bij de heer School meester en uiteraard moest daarbij het trouwboekje worden overlegd. Als er een tientje in zat, wilde dat wel helpen. Intus sen bleef ook de particuliere verhuur van belang. De eerdergenoemde 'eerlijke' Henk Cosijn, ijzerwarenhandelaar uit de Lange Delft, kreeg via zijn professionele klan ten een goed inzicht in de woningmarkt. Voor een goede tip betaalde hij een hoge premie en dankzij zijn relatie met de bank - "je vraagt gewoon tweemaal zo veel als je nodig hebt en het komt dik in orde" - streek hij ook als premiejager (tweede hoogste bieder) aardig wat op. Sterk is ook het verhaal dat Henk het pand Spuistraat 2 verkocht, maar er eerst door Gijs van Vlier de zeventiende-eeuwse vloer uit liet halen. Het kwam goed uit dat de nieuwe eigenaar een oude vloer zocht, want toevallig wist Henk nog wel zo'n vloer te liggen. Co Hen- drikse deed het weer anders. Hij kocht met geld van een bevriende aannemer huisjes op van vooral geloofsgenoten. Die bleven gewoon tegen een redelijke huur in hun huisje wonen, maar nu zonder zorgen. Van hem is de innovatie met de groene hard- boardtegeltjeswanden in de keuken. In de jaren zeventig, de tijd van de (ge subsidieerde) stadsrenovatie, bleven de huisjesmelkers dus niet achter, maar ook vatte de gedachte post dat de krotten in de stad beter opgeruimd konden worden. De Spanjaardstraat was zelfs tot oefengebied voor de brandweer verklaard. Het was bur gemeester Wolters die aan die rampzalige ontwikkeling een einde maakte. Daardoor zijn veel gevels, met veel subsidie, be waard gebleven en is Middelburg ondanks alles nog steeds een monumentenstad. We besluiten de avond met gezang: tekst Henk Cosijn, muziek dochter Milou Antheu- nisse, piano, en met dank aan de spraak zame medeburger. Leo Faase Woensdag 17 april 2019 Jaarvergadering De jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren vindt plaats op woensdag 17 april 2019. De agenda treft u als losse bijlage bij dit nummer van De Wete aan. Na de pauze zal ons bestuurslid Ilja Mos- tert, in het dagelijks leven werkzaam bij het Zeeuws Archief te Middelburg, een lezing houden over de zeventiende-eeuwse kaar tenmaker Cornelis Bastiaensz Goliath. Woensdag 17 april 2019, Betje Wolff Auditorium ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). Cornelis Goliath Cornelis Bastiaensz Goliath (1617-1660) is de maker van de meest bekende his torische kaart van Middelburg, de 'Kaart van Goliath'. Hij speelde een belangrijke rol als cartograaf en bestuurder in de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 56