Bij dit nummer H<W 2 Vaste prik in De Wete is de lijst met nieuwe leden. Onze penningmeester/ledenadmi nistrateur verzorgt deze laatste pagina en vermeldt tevens de stand van het aantal (betalende) leden. Hoewel het ledental iets terugloopt, mogen we ons er nog steeds in verheugen dat we de grootste heem kundige vereniging van Nederland zijn. Bescheiden als wij zijn gaan we dit niet van de daken schreeuwen. Want stel je voor dat - bijvoorbeeld - de Heemkundige Ver eniging Molenheide of de Historische Kring Weesp (ook een HKW!) ineens een sprint trekt. Dan zijn we de grootste niet meer en dat willen we natuurlijk niet. Het bestuur heeft onlangs een kleurige fol der laten drukken waarop een Walcherse schone ons toeroept om lid te worden. We hopen dat velen deze lokroep niet kunnen weerstaan en zich bij ons aansluiten. Als redactie doen we er alles aan om met dit tijdschrift een visitekaartje af te geven. De term "een visitekaartje afgeven" komt uit de tijd waarin rangen en standen be langrijk waren. Het was gebruik om bij een bezoek aan een hooggeplaatst persoon aan de bediende je visitekaartje afgeven. Hiermee liet je zien wie je was en wat je voorstelde. Het was een eerste indruk. Voor onze nieuwe leden én oude, trouwe leden heeft de redactie weer getracht een nummer af te leveren dat een goede indruk achterlaat. Het bevat artikelen over een verdwenen straat in Middelburg, het leven op een boerenbedrijfje in Hoogelande en de betekenis van de naam Lange Jan. Voor onze vaste rubriek 'Walcheren van de Kaart' valt het doek. In dit nummer leest u de laatste bijdrage van onze 'buitenland correspondent' Jaco Simons uit Vlissingen. Vrijwel alle uithoeken van de wereld heeft Jaco afgespeurd naar Walcherse plaatsna- men. Hij nam ons in zijn vele interessante artikelen mee naar tropische eilanden en verre forten die een link met Walcheren hebben of hadden. Af en toe klommen anderen in de pen om te vertellen wat ze voor Walchers aan vreemde stranden had den ontdekt. Maar het was vooral Jaco die vertelde hoe Walcheren van de kaart was. De redactie dankt hem van harte voor zijn historische reisverslagen. In dit nummer kunt u ook kennismaken met ons nieuwe visitekaartje, de rubriek 'Wal- cherse Weelde'. Misschien wilt u aan nieuwe bewoners in de buurt De Wete - het mag ook een oud nummer zijn - als visitekaartje afgeven. Hoe dit precies moet, beschreef de etiquet- tedeskundige Amy Groskamp-ten Have in haar boek Hoe hoort het eigenlijk? uit 1939: "Wanneer ergens nieuwe bewoners zijn gekomen, laten deze twee huizen rechts, twee huizen links en bij de twee huizen tegenover, visitekaartjes brengen door de dienstbode, ten teeken dat zij inge richt zijn en gereed bezoek te ontvangen. Wanneer zij, die bezoeken afleggen aan de deur hooren, dat de vrouw des huizes niet thuis is, geven zij hun visitekaartje af en vouwen hiervan een hoekje om ten teeken dat zij persoonlijk aan de deur zijn geweest. Zendt men zijn chauffeur met het kaartje, dan is dit niet meer dan een leege beleefdheidsformule, die echter als een persoonlijk bezoek geldt. In dit geval wordt geen hoekje omgevouwen." Wij hopen dat u vaak op visite gaat. De redactie

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 4