Bijeenkomsten H<W 47 besloten de weg te vernoemen naar de familie omdat er zo veel Wijkhuijzen aan woonden. Althans, dat is mij altijd verteld. Het kwam wel vaker voor dat een straat werd genoemd naar aanwonende perso nen. Mijn ouders zijn in de jaren taohtig verhuisd naar elders in het dorp. Er woont nu geen enkele Wijkhuijs meer aan de Wijkhuijsweg, maar de familie is nog best een beetje trots op de weg met hun naam." Dat kunnen de Geldofs niet zeggen. Zij zijn verwant aan de familie Wijkhuijs en er wonen nog altijd Geldofs aan de Wijk- huijsweg. Een van hen belde het redao- tieseoretariaat met de mededeling dat zijn grootvader Wijkhuijs heette en op Heulzioht woonde. De oude naam van de Wijkhuijs- weg is naar zijn mening Coppoolseweg. Waar die naam dan vandaan kwam is weer een ander verhaal. Impersant: een stuw in Vlissingen Een waterwerk. Dat was duidelijk aan de Impersant-foto op de achterkant van de januari-Wete. Maar waar? Het waterwin gebied Oranjezon werd gesuggereerd, maar M.A. Roelse uit Koudekerke had het als enige bij het reohte eind: een stuw waarmee het waterniveau wordt geregeld in de wijk 't Fort in Vlissingen. "Hij bevindt zioh aan de aohterzijde van de huizen van de Sohuitvaartstraat. Aan de andere kant van het water staat het gebouw van de Foto Ed Hontelé. VSV-basissohool waar onze kleinzoon op zit", sohrijft de heer Roelse. "En onze zoon ging veertig jaar geleden met vriendjes vaak zitten vissen op die stuw." Allemaal redenen waarom deze foto hem bekend voorkwam. Onderwijs op Walcheren Op woensdag 21 november jl. ontving de Heemkundige Kring Waloheren de oud-ge- meentearohivaris van Sohouwen-Duive- land, Huib Uil. Als vader van vier zonen kwam hij vanzelf in aanraking met het onderwijs en bij de gemeentearohivaris rees al snel de vraag: "Hoe zat dat vroe ger eigenlijk?" Een onderzoeksobjeot was gevonden en uiteindelijk resulteerde dat in een lijvig proefsohrift, De scholen zijn plant- hoven van de gemeente. De titel is ont leend aan een uitspraak van de kerkenraad van Sint Maartensdijk uit 1683. De raad braoht ermee tot uitdrukking dat het onder wijs dienstbaar was aan de burgerlijke en kerkelijke gemeente en dat derhalve alle kinderen onderwijs zouden moeten volgen.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 49