45 locatie van het Gat van Ponse nog aan wijzen. Het straatje liep parallel aan de Klarebeeklaan, ongeveer vijftig meter ten zuiden ervan. In De Wete nr. 2 van april 1993 schreef P Houmes in de rubriek 'Laat het De Wete weten' een kort verhaal over het Gat van Ponse. Het ging hem met name om Rika Maria Houmes, die de bijnaam Vrouw 'Ontjepies had en getrouwd was met Simon Thomas. De heer Houmes wilde graag meer te weten komen over dit echt paar, maar dat is niet gelukt. In latere num mers van De Wete is er niets meer over te vinden. Er woonden wel meer schilderachtige figu ren in het straatje. "Naast Tanne en Kee, Vrouw 'Ontjepies en de ouwe Thomas waren er ook Jane Pape, alias Rooie Jane, en haar man Marcus Ockenmulder", aldus Kees Stevense. "Er stonden ook regelma tig woonwagens in het Gat. Dat was eigen lijk verboden, maar de gemeente stond het oogluikend toe." J. Gideonse uit 's-Gravenzande schrijft dat hij het idee heeft dat er in het Gat van Ponse ook een café heeft gestaan. Zijn moeder zong daar namelijk vaak een liedje over: "In het Gat van Ponse,/ daar kun je je centen verslonse./ Die vule Tanne en Kee,/ die zupe d'r ook nog van mee./ Fietsen maar, fietsen maar,/ wie is voor 't fietsen klaar?" Kees Stevense: "Toen in 1926 een aantal woningen door de gemeente was aange kocht om te worden afgebroken, werd in de gemeenteraad met enige regelmaat de vraag gesteld wanneer ze nu eindelijk eens ontruimd werden. Het gemeentebestuur liet dan telkens weten dat er personen waren die maar beter niet in het centrum konden wonen en dat daarom deze woningen niet Vrouw 'Ontjepies en haar man Simon Thomas. Uit: 'Kent u ze nog, de Middelburgers?'(ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Zee landcollectie, 1e ver.) Huize 't Gat van Ponse, Sprencklaan, Middel burg. (foto Mieke Meijer) met al te grote voortvarendheid afgebroken konden worden." Uit krantenberichten blijkt dan ook dat de afbraak van de woningen in het Gat van Ponse een aantal jaren duurde. Kees sluit zijn bericht af met de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 47