44 Middelburgsche Courant, 3 januari 1929. (ZB l Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Krantenbank) De Notaris A- DE NEE LING is voornemens op Zaterdag 5 Januari 1929 'sn.m. te 1 uur te MIDDELBURG op het plein a/d Noordweg (Gat van Ponse) ten verzoeke van den Heer P. VADER, publiek te ver- koopen Afbraak van woningen w.o Planken, Latten, Tengels, Ribben, Balkjes, Damstaken, Deuren, Blin den, Ramen, Kozijnen, Battings, 20 gegalvaniseerde Platen geschikt voor 'tafdekken vanHoenderloopen, 25 Stellingplaten, 3 Dakgoten (4 a 5 M. lang), Afheiningen, Riool buizen (wijdte 15 cM.), 3 Trappen, 20 Vorsten, Kar, Assen en Wielen, 2 Paardenbakken w.o. 1 met zink, Paardenruiven, Hondenhok en een groote partij Brandhout enz. Dat er in 't Kommetje ook gezwommen werd, wordt door verschillende (oud-) Middelburgers bevestigd. Wim Rouffaer stuurde ons een stukje uit de PZC van woensdag 2 mei 1956. Onder het kopje "Dapperen" staat te lezen: "Of Karel v.d. Berg (15), Piet Hendrikse (16) en Kees Lievaart kennis droegen van het voorbeeld, dat die Kapelse onderwijzeressen gaven - zie de PZ.C. van Maandag - is niet zeker, maar vaststaand is wel, dat ook zij in het water gedoken zijn. Zij deden dat in hun woonplaats Middelburg in het z.g. komme tje bij de Havendijk aan het Kanaal door Walcheren. Daarmee werd het Middelburg se zwemseizoen dan geopend, terwijl ie dereen nog min of meer rilt. Behalve Karel, Piet en Kees dan..." Leen de Pagter groeide op in de wijk Nieuw-Middelburg en ging als kind samen met zijn buurtgenootjes vaak zwemmen in 't Kommetje. Dat was de gewoonste zaak van de wereld, maar "het was ten strengste verboden omdat de kans op verdrinking via het spuisluisje te groot was". Blijkbaar was er geen toezicht. Dekselse kwajongens! Het Gat van Ponse Waar komt de naam "Het Gat van Ponse" vandaan, vroeg Hans Klaasse in de janu- ari-Wete. Erna Rem-Roth uit Krommenie schreef ons dat zij ook met die vraag zit. Haar moeders achternaam was Ponse en enige tijd ge leden vond ze in het Zeeuws Archief twee vermeldingen van verkoop van onroerend goed die zouden kunnen wijzen op de oor sprong van de straatnaam. Op 25 maart 1794 kocht Pieter Johannes Ponse een "speelhof, locatie Middelburg Ambachten" (Archief Rekenkamer, D69731) en op 10 maart 1801 was ene Jan Ponse koper van een "huis en speelhof tussen Noord poort en Noordweg" (Archief Rekenkamer, D6978-6985, pak C). Kees Stevense uit Middelburg mailt ons dat Ponse vroeger een veel voorkomende familienaam in Middelburg was. De naam van het straatje zal dus wel ontleend zijn aan de eigenaar van een perceel grond ter plaatse. "Denk maar aan het Hof van Tan- ge, het plein van Dronkers en het straatje van Krieger", schrijft hij. Wim Walraven uit Middelburg woonde tot voor kort in de Klarebeeklaan (zonder n dus). Op zijn terrein had hij een schuur die destijds aan het Gat van Ponse stond, maar die nu is afgebroken. Wim kan de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 46