De Wete weet het 42 U kunt uw reactie weer kwijt bij het redac tiesecretariaat, Henny van der Heijden aan de Breeweg in Koudekerke, zie de binnen Hoekstra veronderstelt dat het schilderij, als het tenminste nog bestaat, in particulier bezit moet zijn. Hij is er zelf naarstig naar op zoek en vraagt ons daarvan melding te maken. Dat doen wij uiteraard graag. Suggesties van lezers zijn welkom bij het redactiesecretariaat. Contact kant van de omslag van dit blad. Het komt nog veel te vaak voor dat reacties worden verzonden naar het secretariaat van de Heemkundige Kring Walcheren, naar de penningmeester en zelfs naar de voorzitter. Dat geeft alleen maar vertraging, en grote kans op zoekraken van uw bericht. De meeste berichten worden via e-mail ver zonden. Dat is het makkelijkst, maar u kunt ook gerust even bellen met het redactiese cretariaat. En een ouderwets briefje of een briefkaart is ook nog altijd welkom. Foto's van Jasperse? (2) Over de derde foto uit het album van Jannetje Simonse, oudtante van Peter Simonse uit Maarsbergen (zie De Wete nr. 4, oktober 2018) is iets meer bekend ge worden door een mailtje van Sjaak Brasser uit Biggekerke. Het gaat om de foto met de zes mannen. "De tweede man van rechts is mijn opa van moederskant, Hubrecht Ovaa, geboren op 6 november 1898 in Sint Janskerke", meldt Sjaak. "Zijn ouders hadden daar een kleine boerderij die later door zijn broer Willem is voortgezet. Opa Hubrecht heeft zelf altijd bij de boer ge werkt, tot de inundatie eind 1944. Hij had wat land voor zichzelf erbij, zoals zovelen toentertijd. Nadien was hij op Walcheren werkzaam bij de herverkaveling. Uit die tijd dateert de foto, juni 1947 dus. De boerderij op de achtergrond zou, gezien de vorm en de grootte van de schuur, het hof Noord beek kunnen zijn van de familie Kodde aan de Jacoba van Beierenweg." Maar Sjaak weet het niet zeker. Hij hoopt dat iemand van de familie Kodde het kan bevestigen. De andere mannen op de foto zullen dus waarschijnlijk ook bij de herverkaveling werkzaam zijn geweest. 't Kommetje Wat wij in de januari-Wete als een uitstul ping bestempelden, blijkt door oudere Mid delburgers gewoon 't Kommetje te worden genoemd. Er kwamen veel reacties op de vragen van Christiaan Boland over dit ietwat verborgen plekje langs het Kanaal door Walcheren.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 44