40 dan? Misschien buiten Zeeland? Wie kan Bert - en ons - een eindje op weg helpen bij het ontraadselen van deze twee schilderijen? Een portret van Alida? In de zomervakantie van 1976 kocht de moeder van Joost van Putten uit Rosmalen op de antiek- en rommelmarkt in Middel burg een opvallend oud dagboek. Op de voorkant van het lederen omslag stond in gouden letters de titel Our travels together. Het boek bevatte verslagen van vier reizen die het tweetal Doesje en Pauwke in 1899 en 1900 maakte naar en in Duitsland en Engeland. Wie deze twee personen waren, heeft Joost nog niet zo lang geleden pas ontdekt via internet. Pauwke blijkt de Antwerpenaar Paul Busch- mann jr. en Doesje was de journaliste Alida Sanders van Loo (1860-1939). Ze maakten samen tot 1908 nog tien andere reizen door Europa. Verslagen van deze reizen gaf Alida in 1918 af aan de univer siteitsbibliotheek in Gent. Het hoofd van deze bibliotheek, Sylvia van Peteghem, wijdde er ooit een wetenschappelijke stu die aan. Joost van Putten is nu bezig met een ma nuscript over de reizen van Pauwke en Doesje, waarbij hij ook mag putten uit Van Peteghems bevindingen. Hij stuit daarbij echter op een probleem. Van Paul Busch- mann jr., die later hoofdconservator werd van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, zijn voldoende (portret)foto's voorhanden, maar van Alida Sanders van Loo is geen enkele foto te vinden. Alida schreef in de eerste decennia van de vorige eeuw voor onder andere het Neder landse dierentijdschrift Androcles en enke-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 42