Laat het De Wete weten 38 van de dvd Middelburg 800 in de janu- ari-Wete met de beschrijving van haar geboortehuis. "Dat is het pand waar mijn overgrootvader enige tijd heeft gewoond", mailde Jan J. van der Weele uit Middelburg ons, "maar dat was vóór de Tweede We reldoorlog." Het gaat om Het Princenjagt, op de hoek van de Nederstraat en de Punt, thans in gebruik als hotel. "Mijn grootou ders woonden ernaast, op de Punt num mer 1, vroeger Oostpunt geheten", vervolgt Jan. "De zandhopen voor de deur, van de firma Van Ouwerkerk, waren voor mij een geliefd speelterrein. Zwemmen deed ik ook, meestal iets verderop, in het kanaal." Jan heeft de dvd meteen aangeschaft. Foto van De Lange Pacht? Tan Francke-Vos uit Zoutelande zit met een foto die ze niet kan thuisbrengen. Ze stuurde 'm naar ons op in een envelop, met een briefje erbij. Haar vader is geboren "bij de Duinen" en haar moeder op "De Lange Pacht, bij Der Boede". "Zou die schuur met dat rieten dak van de boerderij De Lange Pacht kunnen zijn", vraagt ze zich af. Ze hoopt dat iemand dit kan bevestigen. Het zou ook aardig zijn om te weten waar de mensen op de foto mee bezig zijn. Hoe langer we ernaar kijken, hoe raadselachti ger de foto wordt. Twee raadselachtige schilderijen Oud-Veerenaar Bert Bakker, tegenwoordig

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 40