37 staat een Mes-piano die nog regelmatig bespeeld wordt, schrijft eigenares Annalies van Hest en ze voegt een paar foto's bij haar bericht. Het wordt wel tijd dat ie weer eens gestemd wordt, geeft ze toe. Alweer een straatnaambordje In De Wete nr. 1 van januari 2018 presen teerde Jan Moekotte een inventarisatie van gebakken straatnaambordjes in Mid delburg. Hij kwam uit op een totaal van 113 exemplaren, maar sprak de veronder stelling uit dat er achter 'moderne' metalen bordjes nog wel een paar stenen exempla ren schuil zouden kunnen gaan. Een eerste vondst is inmiddels gedaan, en wel door Jan Moekotte's eigen echtgenote. Zij fietste toevallig over het Noordpoortplein toen ze een gemeentewerkman in de weer zag met een straatnaambordje. Hij had het bordje 'Noordpoortplein' van de gevel ge schroefd en daarmee een geglazuurd ste- nen bordje aan het licht gebracht met de naam 'Noordplein'. Maar er werd meteen een nieuw metalen bordje 'Noordpoortplein' overheen gezet. Het gebeurde allemaal te snel om er een foto van te kunnen maken. 't Is dat het pijpenstelen regende, maar anders was Jan op de fiets gestapt, met de huishoudtrap op z'n schouders, om ter plekke het metalen bordje los te schroeven en gauw een foto te maken van het ver stopte Noordplein-bordje. Dat ging dus niet door. Maar toen Loes de volgende ochtend opnieuw over het Noordpoortplein fietste, zag ze dezelfde gemeentewerkman weer bezig met het straatnaambordje. Nu stapte ze af om te vragen of ze even een foto mocht maken van het Noordplein-bordje. Dat mocht. Het Princenjagt Karina Meeuwse opende haar bespreking Prentbriefkaart (uitsnede). Links het huis Het Princenjagt, Middelburg 1940. (ZB\ Planbu reau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, 36644)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 39