Walcheren van de kaart 29 Middelburg, of Tintamarre? Een heuvelklip "Middelburg of het Vlakke; onbewoonde heuvelklip aan de oostkust van het eiland St. Marten". Zo vermeldde A.J. van der Aa in 1845 een naar Middelburg genoemd Caribisch eilandje in zijn Aardrijkskundig heuvelklip Middelburg lijkt spoorloos ver dwenen te zijn. Het is lastig te achterhalen wie die naam introduceerde en wanneer de naamgeving heeft plaatsgevonden. Er zijn enkele opties. Voor de eerste optie moeten we eerst de Woordenboek der Nederlanden. Bij een heuvelklip denk je in eerste instantie aan een uitstekende rotspartij maar in dit geval heeft het woord de betekenis van rotsei land. Dat moet, dat lijdt geen twijfel, betrek king hebben op Tintamarre, een bij-eilandje van het Antilliaanse eiland Sint Maarten. Tintamarre ligt enkele kilometers uit de oostkust van Saint-Martin, het Franse ge deelte van Sint Maarten. Het bij-eilandje is met zijn oppervlakte van slechts 0,8 vierkante kilometer weliswaar nietig, maar het heeft toch zeer opmerkelijke bewoners en gasten geherbergd. Merkwaardig is het dat we de naam Middelburg in verband met Tintamarre, behalve bij Van der Aa, in geen enkele andere bron tegenkomen; niet in een reisjournaal of in een andere be schrijving en ook niet op een landkaart. De Tintamarre. (thesabaislander.com) geschiedenis van grote broer Sint Maar ten kort aanstippen. Van de Nederlanders waren het aanvankelijk de Zeeuwen die op Sint Maarten neerstreken. In 1624 werd in opdracht van de Kamer Zeeland van de West-Indische Compagnie (WIC) koers gezet naar het eiland. De Zeeuwen ontdek ten hier rond 1630 een lucratieve bron, de zoutpannen. Bovendien was Sint Maarten strategisch gelegen, tussen de kolonies Nieuw-Nederland in Noord-Amerika en Nederlands-Brazilië. Om die redenen volg de in 1631 de officiële bezetting van Sint Maarten door de WIC, echter niet namens de Kamer Zeeland maar namens die van Amsterdam. Direct werd begonnen met de bouw van een fort op de plek waar eerder

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 31