28 doodgraver en zijn helpers zich tijdens het begraven ordelijk en gepast moeten gedra gen en dat het hen niet geoorloofd is fooi en of drinkgeld aan te nemen. De Instructie voor de Klokkenist en Klokluider is simpel: iedere dag opwinden en zoveel mogelijk het uurwerk gelijk houden met het uur dat de Abdijtoren te Middelburg aangeeft. Het graf bij de kerk van burgemeester Simonse (rechts) en zijn echtgenote, Biggekerke 2019. (foto Ida Doorenweerd) Afscheid Gemeenteraadsleden komen en gaan en worden vaak herkozen. Veelal tot vreugde van de burgemeester die hen dan geluk wenst met het in hun gestelde vertrouwen en zichzelf ook aanbeveelt "in de vernieu wing in hunne vriendschap". Maar ook voor Laurus breekt de tijd aan om te gaan. In zijn laatste raadsvergadering op vrijdag 29 mei 1914 wordt nog het verzoek behandeld om een bijdrage aan het onderzoek naar de aanleg van een waterleiding op Wal cheren en wordt ook gesproken over het te hard rijden van auto's en motoren in de dorpskern. Tijden veranderen. Ten slotte is het zo ver; het moet de burge meester van het hart dat hij met weemoed afscheid neemt. "Steeds heb ik getracht de vergaderingen van B. en W. en de Raad op zoo humaan mogelijke wijze te leiden..." Een kleine vier weken later zal Laurus aanwezig zijn bij de plechtige installatie van zijn zoon Laurus jr. als burgemeester van Biggekerke. Na het omhangen van de ambtsketen verzoekt de nu oud-burge meester de aanwezigen zijn zoon toe te zingen met Psalm 134 vers 3: "Dat 's Hee- ren zegen op U daal". Drie maanden na het overlijden van zijn echtgenote Magdalena Pieterse overlijdt Laurus Simonse, op 6 april 1916. Hij wordt net als zij midden in het dorp naast de kerk begraven. Leo Faase

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 30