24 Wie was Laurus Simonse? Laurus Simonse wordt geboren op 2 ok tober 1841 in Biggekerke. Tien jaar later overlijdt zijn vader Adriaan en ruim tien jaar daarna, op 9 mei 1862, trouwt Laurus met Magdalena Pieterse. Tegen het huwelijk bestaan geen bezwaren, onder meer, zo lezen we in de huwelijksakte, omdat de bruidegom aan zijn verplichting jegens de Nationale Militie heeft voldaan, een ge bruikelijke voorwaarde in die dagen. Bruid en bruidegom zijn beiden nog minderjarig, respectievelijk 21 en 20 jaar oud en zonder beroep. Laurus zal zijn leven als landbou-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 26