Walcherse Weelde 22 helft van de negentiende eeuw stamt en die, omdat het om een lange toren gaat, verwijst naar een lang persoon. Net zoals bijvoorbeeld de Lange Jan op het eiland Öland in Zweden of de Lange Jaap, de vuurtoren van Den Helder. Een album voor een burgervader Peter Sijnke Geraadpleegde bronnen - Zeeuws Archief: - Registers ten Rade (o.m. in coll. GAM). - Handschriftenverzameling KZGW, nr. 5139 (stuk uit 1844). - Hendrik Brouwer, 'Olipodrigo', ca. 1800 (coll. Brouwer, inv.nr. 15). - Internet: - Delpher krantenbank. - Google Books. - Krantenbank Zeeland. - Literatuur: - J. Dekker, (eindred.),De Abdij van Middel burg', 2006. - Gids door Walcheren', 1922. - 'Monumenten in Nederland: Zeeland', 2003. - Nescio, 'De uitvreter', 1911. - PZC, 28 september en 4 oktober 2018. - P.H. Ritter jr., 'Zeeuwsche mijmeringen', 1921. - 'Tegenwoordige Staat van Zeeland', 1751 en 1753. - 'Zeelands Chronyk Almanach', 1778. "Uitnemende Diensten" Onlangs werd het Zeeuws Archief ver rijkt met een herinneringsalbum gewijd aan Laurus Simonse, burgemeester van Biggekerke. Hij kreeg het album bij zijn afscheid op 6 juni 1914, tegelijkertijd ook de dag van zijn dertigjarig ambtsjubileum. Het album werd door een van zijn nazaten - Jacqueline van Paaschen - aan het ar chief geschonken, waardoor het nu publiek toegankelijk is. Het Zeeuws Archief heeft het album gedigitaliseerd (Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, inv.nr. 791) en ook op de HKW-website is het te bewonderen, alle 41 bladen inclusief de band. De opdracht op de band is weergegeven in een mooi gekalligrafeerd handschrift: "Aan den Edel- achtbaren Heer Laurus Simonse/ Burge meester der Gemeente Biggekerke/ wordt bij zijn Aftreden als Bewijs/ van Waardering en Erkentelijkheid voor de uitnemende Diensten door Hem sinds 8 Juni 1884 aan de Gemeente bewezen/ dit Geschenk door Ingezetenen aangeboden 6 Juni 1914." De daaropvolgende week haalde het ge baar naar de burgemeester de krant. Zo weten we dat het gaat om "een fraai in paillekleurig kalfsleder gebonden album"

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 24