21 achttiende eeuw, die de periode zestiende tot achttiende eeuw bestrijken, melden: "1567 Abdijkerk, genaamd St. Nicolaas". Dat is de Koorkerk. De abdij was namelijk aanvankelijk aan Maria gewijd, maar later ook aan Nicolaas, de schutspatroon van zeevarenden en handelaars. De naam Nicolaastoren zou dus meer voor de hand liggen. Verder wordt vermeld: "1570 Abdij toren na brand gerepareert." De naam Lange Jan komt in deze re gisters niet voor, en evenmin in andere achttiende-eeuwse publicaties, zoals de Tegenwoordige Staat van Zeeland (1751 - 1753) en Zeelands Chronyk Almanach. Het deeltje uit 1778 van deze serie miniboek jes meldt:tusschen de Nieuwe en Choor-Kerk in, tegens het Auditorium, staat op zig zelf een hooge en fraaije agtkante Tooren, bekent onder de Naam van Abt- dy-Tooren." Als bouwjaar wordt omstreeks 1176 opgegeven, maar dat klopt niet. De toren dateert in oorsprong uit de tweede helft van de veertiende eeuw. De Chronyk Almanach vervolgt: in 1467 brandde hij door de bliksem af "tot op het steene werk toe". In 1512 werd hij "schooner en hooger" opgetrokken. In 1567 brandde hij opnieuw af door blikseminslag en werd in 1590 weer opgebouwd. Hetzelfde gebeurde in 1712. Ten slotte werd de Lange Jan in 1940 door oorlogsgeweld verwoest en met een andere spits na de oorlog herbouwd. Bur gemeester N. Bolkestein hield bij de herin- gebruikname van de toren in 1954 een toespraak waarin hij onder meer zei: "Zo staat hier de Abdijtoren, de persoonlijke vriend van iedere Middelburger, door ieder een, ook het stadsbestuur in zijn officiële stukken, de Lange Jan genoemd." Hendrik Brouwer schrijft in zijn omstreeks 1800 samengestelde Olipodrigo, een soort encyclopedie, niets over de Lange Jan. Hij noemt de toren gewoon Abdijtoren. In een archiefstuk uit 1844 wordt de toren "Groote of Abdijtoren" genoemd. Niet oud De oudste vermelding van de naam Lange Jan die ik vond staat in Album voor aard- De Lange Jan, trots van Middelburg. (foto Mieke Meijer) rijkskunde van P.J. Mendel uit 1841. De naam komt ook voor in A.J. van der Aa's Nederland. Handboek voor reizigers door ons vaderland (1849). De eerste vermel ding in de Middelburgsche Courant dateert uit 1865. We mogen derhalve concluderen dat het om een (volks)naam gaat die uit de eerste

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 23