Hoog van de toren 19 De herkomst van de naam Lange Jan De Lange Jan laat zich nogal wat aanleunen. (ZB l Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, prentbriefkaart 11141) Vragen aan de krant De Middelburgse Abdijtoren is oud, maar hoe oud weten we niet precies. De bijnaam van de toren luidt Lange Jan, maar waar deze naam vandaan komt is ook niet be kend. Een vager begin van een artikel kun je haast niet bedenken... In het kader van de Week van de Krant konden lezers van de PZC vragen stellen die vervolgens in de krant beantwoord werden. Zo behandelde de PZC in haar editie van 25 september 2018 een vraag van Grace Nanlohy: "Hoe komt de Abdij toren van Middelburg aan zijn bijnaam Lange Jan?" Journalist Maurits Sep liet de beantwoording van deze vraag over aan enkele historici. Daarbij werd de stelling opgeworpen dat de naam uit de tijd van de Reformatie zou stammen omdat alles wat maar naar paaps riekte toen werd uitgebannen: "Dus de Onze-Lieve-Vrouwe- toren kreeg een andere naam." Ook werd gesteld dat Lange Jan een voor de hand liggende bijnaam is omdat hij de langste toren op Walcheren is en Jan een veel voorkomende jongensnaam. Ik gaf zelf in Seps artikel aan dat het gewoon een bij naam is voor een lang persoon en dat de naam ook elders voorkomt en vermoedelijk niet heel oud is. lieke abdij! De hoogste toren is genoemd naar de apostel Johannes, de leerling die Jezus liefhad. Bij het Laatste Avondmaal zit deze apostel ook het dichtst bij Jezus. De naam van de toren, oorspronkelijk de Lange Johannes, is in de loop van de tijd Het dichtst bij de hemel De mooiste verklaring kwam echter van Ans Leek in een ingezonden brief in de PZC: "De herkomst van de naam Lange Jan ligt in een ver verleden. Bij de constructie van het abdijcomplex zijn twaalf torens van verschillend formaat gebouwd. Deze torens staan symbool voor de twaalf apostelen van Christus - het is 'n katho- verbasterd tot Lange Jan. Zijn spits is ook het dichtst bij de hemel." Maar hoe zit het nu echt met de toren die door Nescio in zijn De uitvreter "Lange Jan, den toren van Middelburg, de spil van Walcheren, het hart dier wereld" wordt ge noemd? Ook RH. Ritter jr. zegt het in zijn Zeeuwsche mijmeringen heel mooi: "Door twee gebouwen wordt Middelburg gere-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 21