gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren In dit nummer o.a.: Vergeten straatje in Middelburg Boerenbedrijfje op Hoogelande Waar komt de naam Lange Jan vandaan? Gedenkboek voor burgemeester Biggekerke 48e jaargang nummer 2 april 2019 De Wete

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 1