12 neemt Hendrik ook diens land in gebruik, ongeveer 6% gemet. De totale oppervlakte bedraagt daarmee bijna vier hectare. In 1950 wordt, overigens pas na toestemming van de Herverkavelingscommissie Wal cheren, een boerderijtje met bijbehorende grond gekocht van Simon Matthijse, iets verderop aan de Hogelandseweg. Die denstal (gebouwd in 1935 en na de oorlog hersteld), een dubbel stenen varkenshok en een stenen kippenhok voor veertig a vijftig kippen. Bij de werkzaamheden in het kader van de herverkaveling wordt ondertussen de weg verlegd naar de andere kant van de boer derij, zodat men niet langer op nummer 9 Noodwoning en schuur voordat de Hogeland- seweg werd omgelegd, ca. 1950. (coll. Dinge- manse) mogelijkheid ontstaat doordat Matthijse in de Noordoostpolder een nieuw bestaan gaat opbouwen. Ook daar woont het gezin Dingemanse eerst in een noodwoning. In 1953 wordt deze vervangen door een nieuw huis, waarna de noodwoning wordt gebruikt als opslagruimte.5 Ernaast staan een houten schuur met rundvee- en paar- maar op Hogelandseweg 6 woont. Van wege de saneringsregeling krijgt Hendrik extra pachtgrond toebedeeld, zodat het bedrijfje uiteindelijk kan uitgroeien tot 9,7 hectare in 1952. Het wordt hiermee groot genoeg om van te leven, al kan dit niet op grote voet. Een knecht heeft Hendrik niet, zijn zoon werkt wel mee in het bedrijf. Kleinschalig, maar winstgevend Hoe was de bedrijfsvoering van zo'n kleine boerderij? En wat leverde het eigenlijk op?

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 14